Gastronomi turizmi,yeni yiyecek ve içecek deneyimi kazanmak amacı ile  yapılan bir turizm şeklidir.

Kültürel değerlerin son yıllarda teknolojinin hızlı bir şekilde her alanda yer alması, geleneksel gıdalara ulaşımı zorlaştırmıstır. Kültürel değerlerin hızlı bir şekilde kaybolmaya başlaması,aynı zamanda bu tür kültürel değerleri gelenekselleştirerek gelecek nesillere aktarılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Kültürel değerler arasında yörelere özgü gıda maddeleri, sunumları,özel gün kutlamaları ve bu tür törenlerde yapılan sunumlar tüm dünyada oldukça önem kazanmaya başlamıştır.

 

Son yıllarda kültürel değerleri tanımaya,yaşatmaya yönelik yapılan turizm, Gastronomi turizminin yaygınlaşmasına neden olmuştur.Bazı ülkeler ve bazı şehirler, Gastronomi turizmini,ülkelerinin, yaşadıkları şehirlerin kültürel değerlerinin en önemli parçası olarak değerlendirmeye başlamışlardır.Bu durum tüm dünyada ve ülkemizde, Gastronomi turizmi eğilimini arttırmıştır.Ülkemiz ve bulunduğumuz şehir olan,Eskişehir gastronomik değerler açısından son derece zengindir.Bu süreç zarfında,bizimde üyesi olduğumuz "Türkiye Aşçılar Federasyonu"ve sayı olarak "Kırk"a varan,Ülkemizin değişik Şehirlerindeki, Gastronomi dernekleri aracılığıyla, yurdumuzun "yedi"bölgesinde, yöresel ürünler,yerli üretimden elde edilen,tarımsal ve hayvansal ürünler, unutulmaya yüz tutmuş,en ücra köselerde tarihi değere sahip yyemeklerin kayıt altına alınması,günümüze uygun olarak reçetelendirilmesi, inovasyon çalışmaları yapılmak suretiyle,yeni Gastronomi rotaları oluşturulması üzerinde çok kapsamlı çalışmalarımız mevcut olup,bu çalışmalarımız, Üniversitelerimiz., yiyecek ve içecek eğitimi veren liselerimiz,hizmet ve turizm sektörü diye adlandırılan profesyonel sektör temsilcilerimiz,bu işletmelerin ilgili kurum kuruluş, oda temsilcilerimiz ve  Belediyelerimizle birlikte, Ülkemizde çok yeni olan gastronomi turizminin önemini ortaya koymak, Gastronomi turizmine yeni bir bakış açısı kazandırmak için bu calışmalarımızın çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim.

 

Günümüzde insanların turizm beklentisinin değiştiğini,sadece kum,güneş, deniz turizmi değil,farklı turizm çeşitleri için seyahat etmeye başladıklarını görmekteyiz.Geçmişini merak eden insanoğlu,geçmişin yansıması olan kültürlerini öğrenme isteği her geçen gün artmaktadır.Toplumlara ait olan kültürleri en güzel yansıtan örneklerden biri olan yöresel mutfaklara, dolayısıyla gastronomi ve gastronomi turizmine olan ilgi artmıştır.Yemek ve kültür kavramını birleştiren gastronomi,şehirlerdeki turizmin gelişmesinde ve turizm pazarlamasında avantaj sağlayan yeni bir ekonomik ve sosyal alanların açılmasına gelir çeşitliliğinin artmasına sebep olmaktadır.

Yiyecek ve içeceklerin kökleri,bir bölgenin toprağı ve ikliminin derinliklerinde saklıdır.Bu ürünler bir yörenin sosyal ve kültürel mirasının ifadesi olarak görüldüğü gibi,yerel kimliğin en önemli belirtisi olarakta kabul edilebilir.

Bu açıdan,Eskişehir'imizin coğrafyasına bakacak olursak,gerek etnik yapısından  kaynaklanan insan zenginliği,gerek tarihi konumu bakımından çok önemli medeniyetleri topraklarında barındıran,engin tarihi zenginliği,gerekse etrafında bulundurduğu ilçelerinin, coğrafi özelliklerine göre oluşan iklim nedenleri ile ,ürün çeşitliliği ile,ilçelerimizin her birinin, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan birden fazla zenginliklerinin bulunması,bunlara birde o yörenin,el sanatları,tarihi varlıkları ve doğal özelliklerinide katarsak,önemli bir potansiyele sahip olduğunu görebiliriz.Bu özellikleri daha da tanınır ve bilinir hale getirile bilinmesi için,şehrimizde bulunan ve faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızın STK larımızın,ilgili tüm kurumlarımızın,konulara hassasiyetle ve daha etkin bir biçimde eğilmeleri,bu alanlarda mesafe kat etmiş diğer şehirlere kendi yaşadığımız şehrimizi yaklaştırmamız onlarla her alanda rekabet edebilirlilik seviyesini en üst noktaya taşımamız için ön görülen projelerin uygulanmasında her zaman gerekli olan desteğin verilmesi konusunda,hizmet sektörü diye adlandırılan sektör içerisinde bulunan,aktif ve profesyonel olarak çalışan emek veren,tüm meslektaşlarım adına.Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da beyan etmek isterim.