Kırsalda kullanılmayan alanların(Okul binaları ve bahçeleri,köy çeşmeleri,köy konakları, sağlık ocakları ile Kamu kurumlarına ait diğer hizmet binaları,vs.)gibi yerelde bulunan varlıklarımızın,toplum yararına değerlendirilmesi,kırsal turizmin ve kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmaların,Sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde.

Büyük şehirlerde yaşayan insanların kurdukları,hemşehri dernekleri,köy yaşatma ve kültür dernekleri aracılığıyla, birçok sebepten dolayı,köyünden, kasabasından ayrılarak,başka başka diyarlarda yasamını sürdüren ve doğduğu yerlerin özlemini çeken insanları tekrar kendi kültürlerini yaşamaları için imkânların sağlanması,bu varolan değerlerin tekrar canlanmasına,hayat bulmasına sebep verecektir.

Artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmeler.Kırsal yaşam ile kentsel yaşam arasındaki dengeyi etkilemektedir.Kentleşmenin getirmiş olduğu bazı avantajlar,kırsal yaşamın cazibesini giderek arttırması ve kırsal nüfusun'da giderek azalması gibi sonuçlar doğurmaktadır.Kırsal nüfus ile, kentsel nüfus arasındaki dengeyi bozan sebebleri çok iyi tespit edip,en azından yozlaşmaya yüz tutmu,örf,adet ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmamız bakımından,O yöreleri temsil eden,sivil toplum kuruluşlarımıza ve derneklerimizi çok iş düşmekle beraber.Bu sosyal ve kültürel konular üzerinde yönetime seçilen mahalli idare temsilcileri(Belediye başkanları,Muhtarlıklar vs.)bu kurumların'da desteğini alarak,kırsal yaßamı destekleyici diğer faktörleri'de belirleyip.Köylerimizi cazibe merkezi haline getirip,kırsal bölgelerin sosyo ekonomik ve kültürel açıdan ve aynı zamanda,Kentsel yaşamın getirdiği yenilikleri de bu gelişmelerin içine katarak.Köylerin çok önemli yapısal dönüşüme kavusturulması, kırsal kalkınmanın da önünü açacak ve eko tarım dediğimiz,kendimize yetecek kadar, ürün ekip dikme, yetiştirme sonucunda da.Güvenilir ve organik gıda tüketme yolunuda açacağından.hem sağlığımıza,hem yaşam kalitemize doğrudan etkileri olacaktır.Bu çalışmaların ve farkındalığın biran evvel yapıla bilmesi ve hayata geçirilmesi,özlediğimiz o eski köy özlemimizi gideren,yaşam biçimine bizi tekrar döndürebileceğini savunanların en başında gelmekteyim.