Tebliğde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddenin (I) bendine göre; "anız yakanlara her dekar için idari para cezası verilir" yazmasına rağmen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine 24 kilometre kala anızlardan kara dumanlar yükseliyor.

Tarımsal üretim sonunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve sap artıklarına "anız" adı veriliyor. Ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu atıklar,  yasak olmasına rağmen ülkemizin pek çok yerinde yakılıyor. 

2023 yılında her dekar için anız yakma cezası 1.220,45(bin iki yüz yirmi lira kırkbeş kuruş)'tur.

Toprağın verimliliğini düşüren(özellikle karbon-azot dengesini yok ederek), su tutma kapasitesini azaltan,  erozyonu arttıran, tarımsal ekosistemin ve doğal ekosistemin tahrip olmasına, hava kirliliğine yol açan pek çok zararı bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak; ülkemizin her köşesinde ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören mevkiinde anız yakımlarının önüne geçilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarca acilen yapılması gerekmektedir.