Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye haklarının emperyalizme karşı mücadelesi ile kurulan Cumhuriyet 100 yaşında. Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde halkların emperyalizme karşı yürüttükleri ortak mücadeleyle yaratılan bütün değerler, uzun süredir iktidarın dayatmacı, baskıcı, kutuplaştırıcı ve ayrımcı uygulamalarıyla yok sayılırken, bugüne kadar kazanılan tüm ilerici birikimler ve haklarımız birer birer elimizden alınmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyet' in en önemli kazanımı laik, kamusal ve bilimsel eğitim ortadan kaldırılmaktadır. Eğitim Sen olarak, halkın göstermelik olarak değil, gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesine, eşit, özgür, laik ve demokratik bir Cumhuriyet’in ancak birlikte mücadeleyle yaratılabileceğine olan inancımızla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz!

   Büyükşehir’den Yunus Emre’de yol çalışması    Büyükşehir’den Yunus Emre’de yol çalışması

Eğitim-Sen Şube Başkanı Faik Alkan