Akçasoy Tepebaşı’na adaylık başvurusunu yaptı Akçasoy Tepebaşı’na adaylık başvurusunu yaptı

EĞİT-DER 5 Ekim Öğretmenler Günü’nde Toplandı

Ekonomik krizin bedel ödeyicisi olmak istemiyoruz
12 Eylül faşist darbesinden bu yana öğretmen örgütlerinin TÖS, TÖB-DER ve Eğit-Der'in demokratik mücadelesinin önüne sürekli engel olunduğunu söyleyen EĞİT-DER Eskişehir Şube Başkanı Emin Dağlı, “Sendikalara örgütlenmesi ve hak arama çabalarına karşı çıkılmakta ve cezalandırma yöntemlerine gidilmektedir. Bizler demokratik ve bilimsel eğitimin temsilcileri olarak laik eğitimden yana tavrımızdan vazgeçmiyoruz. Öğretmenlerin özlük haklarının korunmasından yanayız. Ekonomik krizlerin bedel ödeyicisi olmak istemiyoruz. İnsanca ücretle geçinmeyi istiyor ve toplumdaki kazandığımız değerleri kaybetmek istemiyoruz. Tüm çalışanların ve emeklilerin ulusal gelirden insanca pay almasını kendimize hak görüyoruz. Torunlarımıza harçlık vermekte zorlanıyoruz. Özel okul öğretmenlerinin asgari ücretle çalıştırılmaları utanç vericidir. Örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sendikalara grev ve toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır. Öğretmenler arasında kariyer basamakları kaldırılmalı. Sadece kıdem farkı esas alınmalıdır.” şeklinde konuştu. 
Bilimsel Eğitim İçerikleri Öncelikli Olmalı
Ülkedeki eğitim uygulamalarına yönelik de konuşan Dağlı, okullarda din kültürü derslerinin seçmeli olması gerektiğinin ve velinin rızası alınmasının gerektiğinin altını çizdi. Dağlı konuşmasına şu şekilde devam etti; “Eğitim çağındaki 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi insanlığın yüz karasıdır. Bilimsel eğitim içeren dersler müfredatta daha çok yer almalıdır. Ezberci eğitimden kurtulunmalı, uygulamalı ve deneysel eğitime ağırlık verilmelidir. Taşımalı eğitimden vazgeçilmelidir. Eğitimde Köy Enstitüleri modeline geri dönülmelidir. MEB bilim dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktan vazgeçmelidir. Eğitim yöneticileri bilimsel bilgileri yeterli ve deneyimli öğretmenlerden seçilmelidir. ÇEDES uygulaması okullarda verimi daha da azaltacağından derhal vazgeçilmelidir. Okullardaki rehberlik sorununu din görevlileri değil, pedagojik formasyonu olan uzmanlar çözmelidir. Eğitimdeki fikir özgürlüğü uygulaması yaşama geçirilmelidir. Devlet kamusal eğitimi yurt çapına yayarak yetenekli öğrencilerin açığa çıkmasını sağlamalıdır.” dedi.