Endüstri 4.0, şu anda imalatta gerçekleşmekte olan dördüncü sanayi devrimini karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0, üretim süreçlerinin daha verimli, esnek ve yenilikçi olmasını sağlamak için dijital teknolojilerin kullanılacağı yeni bir üretim çağını ifade etmektedir. Bu yeni nesil sistemin ana hedefleri otomasyon ve dijitalleştirme yoluyla üretkenliği artırmak ve modüler ve açık mimarilerle esnekliği artırmaktır. Ayrıca Veri analitiği ile inovasyonu hızlandırmakla akıllı lojistik ve geri dönüşüm süreçleriyle atıkları azaltmak da en temel hedefler arasında yer almaktadır.

Endüstri 4.0, bilgi teknolojisinin (BT) imalat sanayinde otomasyon amacıyla uygulanmasına odaklanan yeni nesil bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem bulut bilişim teknolojisini hem de hizmet olarak yazılımının kullanıldığı bu yeni nesil teknoloji, üst düzeyde bir performans ortaya koyabilme kabiliyetine sahiptir. Bu durum son zamanlarda bu tarz sistemlerin çok daha profesyonel bir düzeyde kullanılmasını mümkün kılar. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti; Endüstri 4.0 uygulamaları için kullanılan bir diğer terimin adıdır. Endüstriyel nesnelerin interneti; üretim sürecini olumlu yönde etkilemektedir.

Dördüncü sanayi devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0, üretim sürecindeki teknolojik ilerlemenin en net ifadesidir. Buhar gücü, seri üretim ve elektroniğin ortaya çıkmasından sonra dördüncü büyük sanayi devrimi olarak kabul edilen bu yeni yaklaşım, üretim teknolojilerinin çok daha başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini de mümkün kılmaktadır. Burada yeni nesil teknolojilerle uyumlu olabilen işletmelerin bu tür sistemleri çok daha başarılı bir şekilde kullanmaktadır. Bu da gelecek vaat eden işletmelerin tamamının yeni nesil teknolojilere ihtiyaç duydukları anlamına gelmektedir.

Endüstri 4.0 Nedir?

Üretim sürecinin akıllı bir şekilde yönetilmesini mümkün kılan Endüstri 4.0 nedir? Endüstri 4.0, üretim süreçlerini daha akıllı, daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti  ve siber güvenlik gibi gelişmiş teknolojilerin kullanımını içeren son derece geniş kapsamlı bir teknolojiyi ifade etmektedir. Endüstri 4.0' terimi ilk olarak 2011 yılında Alman hükümeti tarafından akıllı üretim vizyonunu tanımlamak amacıyla kullanılmıştır

2012 yılına gelindiğinde Endüstri 4.0, Avrupa Birliği (AB) tarafından teknoloji inovasyonuna ve araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yatırım yaparak ekonomik büyümeyi artırma ve istihdam yaratma stratejisi olarak kabul edilmiştir. Endüstri 4.0, bir sanayi devrimi ve imalat sektörünün dijital dönüşümüdür. Bu yeni nesil sistem, sadece bir teknolojiler toplamı değil, günümüzünkinden daha verimli, esnek ve yenilikçi yeni iş modelleri, süreçler ve ürünler geliştirmek için verileri kullanan entegre bir üretim ve operasyon sistemi olduğu anlamına da gelmektedir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Günümüz koşullarında akıllı ulaşım sistemleri (ITS), çevresel etkiyi azaltırken güvenliği, verimliliği ve hareketliliği artırmayı amaçlamaktadır. AUS, ulaşım sisteminin farklı seviyelerinde uygulanan birçok teknolojiyi kapsadığından bu tarz sistemler çok geniş kapsamlı bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Günümüz koşullarında akıllı ulaşım sistemleri gündeme geldiği zaman; Gelişmiş ulaşım yönetim sistemleri, Çarpışma uyarı sistemleri, Acil mesajlaşma sistemleri, Gelişmiş gezgin bilgi sistemleri, Akıllı araç otoyol sistemleri gibi sistemler karşımıza çıkmaktadır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri, trafik akışlarını, güvenliği ve ulaşımın diğer yönlerini iyileştirmek için bilgisayarları kullanan teknolojileri içermektedir. Bunlar, sevk görevlilerinin kamyonlarının her zaman nerede olduğunu bilmelerine yardımcı olan otomatik araç tespit sistemleridir. Sürücülerin bir gişede durmak zorunda kalmadan geçiş ücreti ödemesini sağlayan elektronik ücret toplama sistemler de akıllı ulaşım sistemleri arasında yer almaktadır. İsim Platform aracılığıyla yeni nesil aklı ulaşım sistemlerine dair ayrıcalıklı fırsatlara sahip olmanız mümkün hale gelecektir.