Tanıtıcı haber

Eskişehir, Orta Anadolu’nun en gelişmeye müsait olan illerin başında gelir. Nitekim Türkiye’nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesine sahiptir ve burada yüksek katma değerli sanayi kuruluşları mevcuttur.

Yaşanabilir ve ulaşılabilir bir il olarak yüksek katma değerli sanayi yatırımlarının burayı bir cazibe merkezi halini getirmesi hiç de zor değildir.Bu çıkmazdan kurtulmak yerel yönetimin dinamik ve becerikli bir yönetime kavuşması gerekmektedir. Giderek artık durağanlaşan ve hiçbir yenilik ile hizmet üretmeyen belediye başkanlığını kazanacak bir adaya ihtiyaç vardır.

Giderek pek çok kentsel sorun alanlarının bir yumak haline geldiği bu potansiyeli yüksek şehirdeki bir aday, hem AK Parti’nin oyunu tahkim edebilecek, hem MHP’den hem de Büyükerşen’in AK Parti’den yerel seçimlerde kendisine çektiği AK Parti’nin “ödünç” verdiği oylarını geri alabilecek bir profilde adaya ihtiyaç vardır. Bunun için şehirdeki genel beklenti, devletin işleyişini iyi bilen, hatta üst düzey bürokraside görev almış, şehirdeki siyasi çatışmaları bitirecek ve uzlaşmayı esas alan bir adaya ihtiyaç vardır.

 

Milliyetçiler Atatürkçüler Emirdağlılar vs olmazsa olmazı Mahmut Çorumlu

Milliyetçiler, Emirdağlılar, Çeltikliler, Yunaklılar, Çifteler gibi arkasında blok oy olan Mahmut Çorumlu’nunsempatizanları ise olmazsa olmaz Mahmut Çorumlu diyorlar.

Topraklarımızı sözde değil, fiilen korumalıyız Topraklarımızı sözde değil, fiilen korumalıyız

Eskişehir’in merkezinde özellikle Porsuk Çayı ve etrafındaki “makyaj” düzenlemeler ve tramvay haricinde esasa taalluk eden hemen hemen hiçbir hizmetin olmadığı görülmektedir. Oysa bugün şehrin en başta gelen sorunu olan trafik, esasında çarpık şehirleşmenin sonucunda oluşmuş olduğu açıktır. Eskişehir’in şimdi kaybettiği zamanı telafi etmek ve büyüyen sorunlarını çözme zamanı. Eskişehir için aranan kan bulundu. Hem bu yarışta ipi göğüsleyecek hem de bu devasa sorunları çözecek aday Emniyet Genel Müdürü olan Mahmut Çorumlu’dur.