Büyüklerimizin deneyimleri ile seçimi kazanacağız Büyüklerimizin deneyimleri ile seçimi kazanacağız


Mahalleli mağduriyet yaşıyor
CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, afet riskli alan ilan edildiği günden bugüne üzerinden 10 yıl geçen Gündoğdu Mahallesi ile üzerinden 6 yıl geçen Küçük Sanayi Bölgesi'nin akıbetine dair yazılı soru önergesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı tarafından yanıtlanması için TBMM'ye gönderdi. Aradan geçen yıllar içerisinde bu bölgelerde ne bakanlığın ne TOKİ’nin ne de ilgili idarenin herhangi bir dönüşüm çalışması yapmadığını belirten Arslan, “Riskli alan olarak ilan edilmesine rağmen yıllardır dönüşüm çalışmalarının yapılmadığı mahallelerdeki yurttaşlarımız, bu durumu endişeyle karşılamakta ve büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.” diyerek duruma tepki gösterdi. 
Milletvekili Arslan’ın Bakana yanıtlaması istemiyle gönderdiği sorular ise şu şekilde; 
1-Gündoğdu Mahallesi içerisinde kalan 27 hektarlık alan ile Emek, Yenidoğan ve Erenköy Mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan "Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki zemin ve yapılarla ilgili teknik raporlar, ilgili yerlerin riskli alan olarak ilan edilmesi için yeterli midir? 
2-Teknik raporlar ilgili mahallelerin riskli alan olarak ilan edilmesi açısından yeterli değilse, bu bölgelerin riskli alan kapsamından çıkarılması planlanmakta mıdır?
3-Teknik raporlar yeterliyse ve ilan edilen yerler afet riski taşıyorsa, yetki Bakanlığınızda olmasına ve aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen, Bakanlık tarafından herhangi bir işlem gerçekleştirilmesinin gerekçesi nedir?
4-Kanunun 6'ncı maddesinin 12'nci fıkrasında yer alan hüküm gereğince, TOKİ'ye ya da herhangi bir ilgili idareye, dönüşüm çalışmalarının yapılması için uzun yıllardır yetki devri yapılmamasının gerekçesi nedir?
5-Bakanlığımız, ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın endişelerini ve mağduriyetlerini gidermek üzere herhangi bir plan yapmış mıdır? Yapıldıysa bu planın detaylan nelerdir?
6-Afetler açısından "riskli alan" olarak ilan edilip, uzun yıllar dönüşüm çalışmalarının yapılmadığı yerlerdeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehdit karşısında herhangi bir önleminiz söz konusu mudur?