Gaye Usluer: “Bugün itibariyle 5 milyon civarında EYT’li olduğu tahmin ediliyor. Emeklilikte yaşa takılmak erken emeklilik istemek değildir. EYT erken emekliliğin değil, gasp edilmiş emeklilik hakkının peşindedir” dedi.


Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, yayınladığı basın açıklamasıyla emeklilerin ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarına dikkat çekti. Türkiye’deki milyonlarca emekli ve hak sahibinin 4 bin 250 lira olan açlık sınırının altında maaş aldığını vurgulayan Usluer, “En düşük maaş olan 2 bin 500 lira ile kira, elektrik, ısınma giderlerini ödemek imkânsız! Emekliler 2000'li yıllarda büyük mağduriyetler ve hak kayıpları yaşadı. Bu mağduriyetlerin kaynağı 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur. Emekliliğe erişim hakkı 2008 yılından sonra daha da zorlaştı, emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı ve emekli aylıkları düşmeye başladı” dedi.

Usluer, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

EMEKLİYE AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ÖDEYEN BİR ÜLKE
“Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2021 verilerine göre, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan emekli olanların toplam sayısı 13 milyon 644 bin 30. SSK ve Bağ-Kur’un emeklilerinde büyük böbürlenmelerle ilan edilen en düşük maaş 2 bin 500 TL. En yüksek alan ise genel müdür düzeyi hariç ortalama 5 bin 500 TL civarı. Ülkede ki açlık sınırı ise Türk-İş’in verilerine göre 4 Bin 250 lira! Yani emeklisine açlık sınırının bin 750 lira daha altında maaş ödeyen bir ülkeden bahsediyoruz.”

EMEKLİ AYLIKLARININ ALT SINIRI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİDİR
“Emekli aylıkları yaşam koşullarına uygun hale getirilmeli ve emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretle eşitlenmelidir. Aynı koşullarda emekli olanların aynı emekli aylığı almalıdır. Emekli aylıkları iyileştirilmeli, aylık bağlama oranları eski düzeye çekilmeli, güncelleme katsayısında milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Emeklilerin isterlerse ayrı sendikalar kurması veya çalışırken üye oldukları sendikalarda üyeliğinin devamı sağlanmalıdır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 lira olarak verilen emekli ikramiyeleri de bu yıl asgari ücret kadar, yani 4253 TL olmalıdır.”


EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YILLARCA MAĞDUR EDİLDİ
“1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı kanun, hukuka aykırı olarak, geriye doğru işletilmiş ve beraberinde binlerce mağdur yaratmış tek kanundur. Bunun dünyada başka bir uygulaması yoktur. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi sebebiyle yıllarca sürecek bir mağduriyete uğradılar.”


EYT’LİLİK ERKEN EMEKLİLİK DEĞİLDİR!
“Bugün itibariyle 5 milyon civarında EYT’li olduğu tahmin ediliyor. Emeklilikte yaşa takılmak erken emeklilik istemek değildir. Bazı kesimler özellikle bunun altını çizmekte ve EYT'lilerin erken emeklilik istediğini haksız olarak yaymaktalar. EYT erken emekliliğin değil, gasp edilmiş emeklilik hakkının peşindedir. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını uzun süredir yok sayan Cumhur İttifakı, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte formül arayışına başladı.”

4447 SAYILI YASA KALDIRILMADAN EYT MAĞDURİYETİ ÇÖZÜLEMEZ
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan EYT için ne demişti? “Çift dikiş maaş almak istiyorlar” Şimdi ise Cumhur İttifakı EYT’liler için çalışmaya başladı. Ne diyorlar “2022 yılı içerisinde EYT’li kardeşlerimizin durumunu ele alıp ortaya koyacağız.” Bu statüdekileri, mevcut emekli maaşlarından daha düşük maaş ödeyerek emekli etmek istedikleri söyleniyor. Zaten düşük olan emekli aylıklarından daha da düşük bir aylıkla emekli edilmek isteniyorlar. Bunun için de EYT’liler için prim gün sayısına bakılacakmış. Emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşan kişiler, emekli yaşına uzaklıkları baz alınarak mevcut emekli aylıklarından ortalama 800 TL ile 1000 TL daha az maaş alacak. Bu kişiler, yasal emeklilik yaşına ulaştıklarında ise normal emekli aylıklarını almaya başlayacakmış. 4447 sayılı yasa kaldırılmadan EYT mağduriyeti çözülemez.”