İç mekânlarda en ekonomik ve yenilikçi fikirler üreterek dekorasyon yapan kişilere iç mimar adı verilir. Bu mesleği yapanlar bina içi mekânların büyüklük ve yüzeylerini belirleyerek en iyi tasarım yapma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca mekân konforu, aydınlatma, ısınma gibi konuları da göz önünde bulundurarak bütünsel tasarıma hâkim olan İç mimarlık firmaları mevcuttur. Bu mesleğin en büyük amacı iç mekân konforunu ön plana çıkarmaktır.

Dolayısıyla bu amaç doğrudan kişilerin yaşam biçimine de etki etmektedir. İnşaat sektörünün en detaylı ve en önemli kısmı iç mimaridir.  Günümüzde büyükşehirlerde iç mimar en çok rağbet gören meslek grubudur.  Özellikle İstanbul iç mimarlık ofisi arayışı son dönemde popüler hale gelmiştir.  Eğer konu ile ilgili bilgi edinerek İstanbul iç mimar araştırmak isterseniz qaraqalem internet sayfasına bakabilirsiniz.

Özür Çiçeği Özür Çiçeği

İç Mimarın Dekorasyona Etkisi

İç mimarların ilk olarak dizayn edilecek yeri görerek ve inceleyerek tasarım planına başlangıç yapar. Buna göre dekore edilecek alanın mevcut durumunu tespit eder ve burada yapılacak işlemleri tespit eder. İç mekân dekorasyonu yapılacak yerin net ölçümlerini yaparak gerekirse fotoğraf çeker ve kabaca bir taslak oluşturur.

Bu işi yapan kişinin bütün ayrıntıları hesaplayarak bir çalışma düzeni belirlemesi son derece önemlidir. İşinde gerekli olan tüm bilgileri edindikten sonra tasarımlarını oluşturmaya başlar. Elde ettiği bilgilere göre birkaç farklı plan hazırlar.   İç mimar tüm ön çalışmalarını tamamladıktan sonra müşteriye hazırladığı planları iletir. Bu hazırlanan tasarımlar genellikle uygulama yapılacak alana göre değişkenlik gösterir. Yaşam alanımız olan evler için farklı tasarımlar, iş yeri, ofis veya oteller için farklı tasarımlar yapılır.

İç Mimar İle Neler Yapılabilir?

İşinde artık uzmanlaşmış olan ve deneyim sahibi bir iç mimarın öncelik olarak en ekonomik çalışmalar yapması mühimdir. Ayrıca iç mimarın çağa ayak uyduracak yenilikçi projeler sunacak bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu bakımdan iç mimarın tasarımın ilk adımından son adımına kadar her evrede çalışma yapan ekiple birlikte hareket etmesi beklenir.

Ayrıca müşteri aksi yönde ısrarcı olsa dahi mekânda kullanacak mobilyaların boyutlarını ve kullanım amacını en detaylı şekilde belirlemesi de önemlidir. Bu konuda detaylı bilgiye qaraqalem sitesinden ulaşabilirsiniz. İç mimar ev ve iş yerlerinin dışında tarihi mekânların restore edilmesiyle de ilgilenen bir meslek dalıdır. Dolasıyla kültürel mirasımızın bir sonraki nesillere aktarılmasında da iç mimarlara büyük görevler düşmektedir.

İç mimarın kendi hazırlamış olduğu tasarımlar dışında müşterinin isteği de çok önemlidir. Mesleğinde bazı önemli yerlere gelmiş iç mimarlar dekorasyon yaparken sürekli müşteri ile iletişim halinde olmalıdır. Bu iletişim işin başlangıcından son aşamasına kadar devam etmelidir. Aksi durumda yaşanılacak kötü gelişmelerin önüne geçilemez. Dekorasyon işi tamamen bittiğinde müşteri memnuniyetsizliği oluşmaması için müşteri ile birlikte hareket edilmelidir.