AHPADİ Dönem Sözcüsü Mehmet Ektaş, “Siyasi Yasak Düzenlemeleri, Demokrasinin Üzerinde ki Demoklesin Kılıcıdır”

AHPADİ Dönem Sözcüsü Mehmet Ektaş,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezayı değerlendirdi. Ektaş, "Dün İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin Sayın Ekrem İMAMOĞLU’na verdiği ceza ve bu ceza nedeniyle siyasi haklarını kullanmasının yasaklanması kararı ile, zaten kısıtlı ve sığ olan demokrasimiz derin bir yara daha aldı.

Karar, toplumun büyük kesiminde haklı tepkilere ve infiale neden oldu.

Ahmak sözcüğü, düşüncesizce hareket eden, aklını gerektiği gibi kullanmayan kişilere yapılan nitelendirme, kaba bir hitaptır. Bu anlamıyla kullanıldığında ahmak sözcüğü hakaret olarak kabul edilemez. Sayın İmamoğlu bu sözcüğü, bir kişiye, bir kurulun üyelerine hakaret etmek amacıyla değil,  kurulun aldığı kararın düşüncesizce alınmış bir karar olduğunu işaret etmek için siyasi bir atışma esnasında, siyasi Saiklerle ve siyaset zemininde kullanmıştır. Yani sözcüğün hedefi aslında kişiler değil vakadır. Bu yönleriyle hakaret suçunun  maddi ve manevi unsuru oluşmamıştır.

Hal böyleyken, bayağı kadın ve hatta o…. Anlamında kullanılan “sürtük” kelimesini hakaret kabul etmeyen yargı anlayışının düşüncesiz kişi anlamında kullanılan ahmak kelimesinden hakaret suçu çıkarması aziz milletimizi üzmüştür.

Hukuka ve vicdana aykırı kararın gereği olarak TCK 53 kapsamında getirilen siyasi yasak ise tepkileri zirveye taşımıştır.

Gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergâhlar açıklandı Gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergâhlar açıklandı

Bir yurttaşın seçilme hakkının elinden alınmasını için, işlenen suçun niteliğinin seçilecek görev ve makam ile bağdaşmaması gerekir. Bu tespitin ise, çok ince bir elekten geçirilmesi, en temel demokratik hak olan seçilme hakkının basit suçlarla ortadan kaldırılmaması gerekir.

Ülkemizde, siyasi yasaklı olmanın kaynakları öncelikle TCK 53, Anayasanın 76 ve 101, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunun 10’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Bu mevzuatlarda seçilebilmek için diğer şartların yanı sıra taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymemek şartı aranmış, belli suçlardan mahkûmiyeti bulunanlara affa uğramış olsalar bile seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

Sorunun kaynağı bu düzenlemelerdir.

Bu düzenlemeler kapsamında; bir tartışma sırasında istemeden de olsa ağızdan çıkacak bir hakaret ya da tehdit sözcüğü, heyecan içinde bir kişiye yönelecek yaralama fiili dahi o kişinin birömür boyu siyasi yasaklı olması sonucunu doğurabilecektir.

Geçmişte bir çok siyasetçimiz ve bugün Sayın Ekrem İMAMOĞLU bu düzenlemelerin kurbanı olmuş, gelecekte de topluma ve milletine hizmet etmek isteyecek bir çok saygın ve birikimli insanın önüne engel çıkaracaktır.

Bu garipliğin ortadan kaldırılması, İmamoğlu kararı üzerinden bir demokrasi kazanımı elde edilmesi mümkündür.

Siyasi yasak gerektiren suçlar, seçilecek görev ve makamla bağdaşmayacak şekilde yeniden belirlenmelidir. Bu bağlamda sadece, Silah zoruyla anayasal düzeni değiştirme, kasten adam öldürme, cinsel saldırı, hırsızlık, rüşvet gibi suçlar için siyasi yasak getirilmelidir.

Çözüm için şimdi tam zamanıdır.

Toplumun bütün kesimleri, ilgili düzenlemelerin neden olduğu adaletsizliklerin farkındayken ve tepkiliyken yapılacak bir çalışma, hep insanımızın vicdanına su serpecek hem de takdir kazandıracaktır.

Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerimizi;  iştişare, işbirliği ve ortak akılla birlikte hazırlayacakları Anayasa ve Kanun değişiklikleri meclise getirmelerini, kısa zamanda görüşüp karar bağlayarak demokrasimiz üzerinde sallanan bu demoklesin kılıcını kaldırmalarını talep ediyoruz.