Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarımıza kadro müjdesi veremedik. Birinci basamak sağlık hizmetinde her vatandaşın bir aile hekimi bir de aile sağlığı çalışanı bulunmaktadır. Bu kişiler her ailenin tüm sağlığını korumak geliştirmek ve hastalık halinde erkenden tedavisini sağlamaktadırlar. Kısacası ailenin koruyucu melekleridir. Pandemi boyunca önce onlara koruyucu sağlık hizmeti vermiş, gebe, bebek, yaşlı tüm sağlık taramaları, aşıları hiç sekteye uğramadan devam etmiştir ve etmektedir.

12 yıldır en ücra, kırsal bölgelerde yaşayan ailelere hizmet götürmektedirler. Ancak Aile Hekimliği sisteminde çalışanlar ‘kamu’ ve ‘kamu dışı’ melekler olarak maalesef bölünmüştür. Koruyucu sağlık hizmeti veren Ülkemizde 3600 İlimizde 30 kamu dışı aile sağlığı çalışanı bulunmaktadır.

Peki onları kim koruyor?

Koruyucu sağlık hizmeti veren aile sağlığı çalışanları 12 yıldır devleti tarafından korunmayı bekliyor. Maalesef kamu dışı aile sağlığı çalışanları korumasız kalmıştır. Memur-Sen ve Sağlık Sen'in gayretleriyle 424 bin kamu görevlisi kadroya geçerken, en stratejik en mahrum en ücra yerlerde görev yapan kamu dışı aile sağlığı çalışanları kadro dışı bırakılmıştır.

Bugün bu haksızlığa dur demek için İl merkezinin en ücra Aile Sağlığı Merkezi Muttalip Aile Sağlığı Merkezinde bulunmaktayız.

Aldığımız bilgilere göre kamu dışı aile sağlığı çalışanları KPSS puanı ile yerleştirilmediği için kadroya alınmadığı söyleniyor.

Hekim memur olurken KPSS ye mi giriyor,

Diş hekimi memur olurken KPSS ye mi giriyor,

Eczacı memur olurken KPSS ye mi giriyor,

Bu saydıklarımızın hepsi KPSS olmadan memur olmaktadır.

Halbuki kamu dışı aile sağlığı çalışanları arkadaşlarımızın birçoğu KPSS ye girmiş ve yüksek puanlar almıştır. Alım yapılırken sadece KPSS şartı aranmamıştır.

Bu arkadaşlarımızla sözleşme yapılmış ve atamaları valilik onaylı yapılmıştır.

Adları kamu dışı aile sağlığı çalışanı ama kendileri kamu çalışanıdır.

Kadro hakları verilmeyerek mağdur edilmektedirler. Emsalleri ile aynı işleri yapmalarına rağmen;

-Eş durumu tayin hakları yoktur. Oysaki ailenin birlikte olması anayasal bir haktır.

-Doğum sonrası izin hakları yoktur. Bu hakkın olmaması hem anne sağlığı hem bebek sağlığı açısından insan haklarına aykırıdır.

-Kıdem ihbar ve tazminat hakkı yoktur.

-İş güvenceleri yoktur.

-Hastalık izin hakları yoktur.

-Yer değiştirme hakları yoktur.

Bu hakları olmayan kamu dışı 12 yıldır köle düzeninde çalışmaktadırlar ve iş güvencesi zayıf olduğundan hem hastalar hem de amirleri tarafından mobbing uygulanmaktadırlar.

Bununla ilgili çok acıklı hikayeler vardır. Örneğin birkaç yıl önce Günyüzü İlçemizde güvencesiz bir arkadaşımız hiçbir hak talep edemeden kurumla ilişiği kesilmiştir. Ha keza geçen yıl Kurtuluş Asm'de görevli bir meslektaşımızın kurumla ilişiği kesilmiştir.

Diş beyazlatma işleminin detaylarını anlattı Diş beyazlatma işleminin detaylarını anlattı

Bu arkadaşlarımız İlimizin en ücra yerlerinde görev almaktadır. Dümrek'te, Gümüş Konak’ta, Mihalgazi'de ve daha birçok ücra köşede. Kamu dışı ASÇ'lerimizn kadroya alınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Sözleşmeli personelin kadroya geçeceği tasarıya arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilecek ve çalışma barışını sağlayacak maddelerin eklenmesini talep ediyoruz. Sağlık Sen olarak haklı mücadelemizin sonuna kadar takipçisi olacağız.”