ADD adına açıklama yapan Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, yeni oluşturulan kabinede Milli Eğitim Bakanlığı’na atanan Yusuf Tekin’in ülkemizin eğitim politikalarına yönelik açıklamalarını talihsiz ve çağdışı olarak değerlendirdi. Kız çocuklarının okula gönderilememesinin nedeni olarak karma eğitimin gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen TAŞAR, “1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesi, okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” hükmünü hatırlatarak açıklamaların laik eğitimi hedef aldığını belirtti. 

Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı" Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı"

TAŞAR, sözlerine şu şekilde devam etti; “Karma eğitim, laik ve demokratik toplum yapısının ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir.Karma eğitimin karşıtı, haremlik¬-selamlık eğitimidir. Bu eğitim yöntemi ile ülkemizde çağdaş ve her yönden kalkınmış bir gelecek kurulamaz.Karma eğitime karşı olmak, bir zihniyetin dışa vurumudur. Laik Eğitime, Laik Cumhuriyete, Atatürk İlke ve Devrimlerine, Çağdaşlaşmaya, Aydınlanmaya karşı olmaktır.”

Türkiye çağdaş, demokratik, laik sosyal hukuk devletidir

Milli Eğitim Bakanı’nın bir kitap üzerinden şeriata yönelik düşüncelerinin de kabul edilemez olduğunu ifade eden Taşar; “Türkiye Cumhuriyeti ana yasamızda da ifade edildiği gibi Çağdaş, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devletidir.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Laik Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Laik Eğitimden asla vaz geçilemez. Laik eğitimin güvencesi de karma eğitimdir” dedi.