Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında “Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı” uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı’dır.

“Do not be late! Project of Supporting Special Education in Pre-School Education/Geç Kalma! Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi” projesi, program kapsamında Mevlidi Nebi Anaokulu tarafından yürütülmektedir. 01.11.2021 tarihinde başlayan proje 31.10.2023 tarihinde tamamlanacaktır. Proje ile Eskişehir ilinde anaokullarının özel eğitim gereksinimli çocukların eğitimi konusunda kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Projenin kapanış toplantısı 27.10.2023 tarihinde Park Dedeman Eskişehir otelinde düzenlendi. İl Miili Eğitim Şube Müdürü Osman Cebeci’nin yaptığı açılış konuşması ardından Proje koordinatörü Elfesiya Kalay tarafından proje sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken okul öncesi dönem kaynaştırma uygulamaları konusunda konuşma yaptı. Katılımcı konuşmaları ve farkındalık filmi gösterimi ardından toplantı sona erdi.

Toplantıda açıklanan proje sonuçları aşağıdaki gibidir:

·       Öğretmenler ve Ebeveynler için özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerine ilişkin Yol Haritası yayını geliştirildi

TEÇ-SEN, “Partiler YHS sözünü tutsun” TEÇ-SEN, “Partiler YHS sözünü tutsun”

·       Öğretmenler ve Ebeveynler için özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerine ilişkin Hak Rehberi yayını geliştirildi

·       Erken tanı ve erken eğitimin önemi konusunda farkındalık artırmayı amaçlayan 1 farkındalık filmi geliştirildi.

·       Öğretmenler ve ebeveynlerin etkili yöntem ve teknikler konusundaki farkındalıklarını artırmayı amaçlayan 5 eğitici animasyon film geliştirildi.

·       33 anaokuluna Kaynaştırma uygulamalarında kullanabilecekleri eğitim araç gereçleri desteği verildi.

·       Okul Öncesi Öğretmeni Eğitimleri: 7 farklı grupla uygulanan 24 saatlik eğitim programına 250 okul öncesi öğretmeni katıldı.

·       Rehber Öğretmen Eğitimleri: 1 grupla uygulanan 24 saatlik eğitim programına 16 rehber öğretmen katıldı.

·       Yönetici Eğitimleri: 2 farklı grupla uygulanan 12 saatlik eğitim programına okul öncesinde görevli 45 Yönetici katıldı.

·       Proje Eğitimi Programı: 1 grup olarak uygulanan 30 saatlik eğitim programına farklı branşlardan 25 Öğretmen/Yönetici katıldı.

·       Okul Çalışanları Eğitimleri: 4 farklı grupla uygulanan 6 saatlik eğitim programına 125 Okul Çalışanı katıldı.

·       Ebeveyn Eğitimleri: 15 farklı grupla uygulanan 9 saatlik eğitim programına 420 ebeveyn katıldı.

·       Ebeveyn Farkındalık Seminerleri: 65 farklı grupla uygulanan 3 saatlik eğitim programına 800 ebeveyn katıldı.

·       Farkındalık Kampanyaları:

-        Down Sendromu temalı

-        Otizm temalı

-        ve disleksi temalı 3 farkındalık kampanyası yapıldı

·       Film Gösterimleri: Özel gereksinimli bireylere ilişkin farkındalık artırmak amacıyla anaokullarında 49 film gösterimi yapıldı.

·       Müşavirlik Hizmetleri: 33 anaokulunda 1’er gün özel eğitim öğretmeni bulundurularak ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik müşavirlik hizmeti verildi.

·       Proje tanıtımı ve tanınırlığının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli görünürlük malzemeleri (afiş, broşür, rool-up, kalem, çanta, defter, bloknot) hazırlandı ve ziyaretlerde, eğitimlerde ve toplantılarda kullanıldı/dağıtıldı. Sosyal medya yayınları ve kampanyaları yardımıyla projenin tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar içinde Instagram ve youtube sosyal platform hesapları açıldı ve paylaşımlar yapıldı.