Eskişehir'de trafik sıkışıklığı, ulaşım ve toplu taşıma sorunlarının temel sebeplerine yönelik konuşan TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü, “Mevcut tramvay hatları, altyapısı ve işletmeciliği çok zayıf, kapasitesi çok yetersiz ve şehrin ana arterleri üzerine yapıldığı için trafik sıkışıklığını en önemli sebeplerinden birisidir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından ihtiyaç olan yerlerde yeraltı ve yer üstü otoparkları yapılmadığı ve daha çok cadde üzeri otopark işletmeciliği yapılmakta, bu durumda şehir içi trafik akışını olumsuz yönde etkilemektedir. EBB şimdiye kadar hiçbir köprülü kavşak, altgeçit yapmadığı için bu yetersizlikler de trafiği kesintiye uğratmaktadır. Yollar çok bozuk, trafik işaretleri yetersiz, hız kesiciler yanlış ve standart dışı kullanılmakta, sokak ve caddelerdeki trafik dubaları yanlış yerlere konulduğu için trafik akışını kısıtlamakta ve engellemektedir.” dedi.

ŞEHRİN HER YERİNDE TRAFİK SORUNU VAR

Farklılıklarımız engel değil! Farklılıklarımız engel değil!

Toplu taşıma alternatiflerinin kısıtlı, yetersiz ve durakların da bakımsız, korunaksız olduğunu söyleyen Güllü, özellikle minibüsler ve otobüslerin eski, içlerinin kötü, düzensiz ve kirli olduğunu belirtti. Eskişehir’de yeterli bölünmüş yol olmadığını da ifade eden Güllü, “Ulaşım sistemine bağlı olarak çalışan trafik sinyalizasyon sistemi, akıllı yeşil dalga sisteminde düzenlenemediğinden dolayı araçlar her trafik ışığında beklemek zorunda kalmakta ve şehrin her yerinde trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır.” şeklinde konuştu. Uzun, orta ve kısa vadede çözüm önerilerine de değinen Güllü, “Şehri batı ve doğu istikametinde merkezden ikiye bölen, Porsuk Nehri Eskişehir'in hayat kaynağı olup, sadece su yolu olarak değil, şehir içerisinde toplu ulaşım hatlarıyla bağlantılı, alternatif ayrı bir toplu ulaşım hattı olarak kullanılmalıdır. Eskişehir merkezde ve merkezin çeperlerinde alternatif ulaşım için bisiklet yolları olabildiğince yaygınlaştırılmalı ve sadece spor amacı değil, şehir içi ulaşım amaçlı ve toplu ulaşım duraklarına entegre olacak şekilde yapılmalıdır. Eskişehir'de yerin altı olabildiğince kullanılmalıdır. Merkezi ve önemli anayol geçişlerinin olduğu yerlerde kesintisiz trafik akışı sağlayan, çokça yeraltı çarşılı alt geçitler yapılmalıdır. Eskişehir merkezde, bölünmüş yollar çok kısıtlı olup, bulvar ve bölünmüş yol ulaşım ağı olabildiğince arttırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR ULAŞIM PLANI YAPILMALI

Merkezde trafiğin kesintisiz akması ve işlemesi için kritik merkezlerde ve kavşaklarda batçık altgeçitler ve köprülü kavşaklar yapılması gerektiğini de belirten Güllü, “Yatay ve düşey trafik işaretleri, trafik altyapısı, yollar, yenilenmeli ve geliştirilmelidir. Uygun yerlerde, yap-işlet modeliyle, toplu taşımayla bağlantılı yeraltı ve yerüstü otoparkları yapılmalıdır. Eskişehir toplu ulaşım sistemleri bütün engellilerin kullanımına uygun, herkes için erişilebilir ve konforlu olmalıdır. Eskişehir'in toplu ulaşım sistemi una hattı, en doğudan en batıya şehrin merkezlerinden geçecek şekilde düz bir ana omurga metro hattı üzerine kurulacak şekilde bir ulaşım mastır plan yapılmalı ve fizibilite çalışmalarına başlanmalıdır. Bu metro hattına göre, seyreltilmiş kırkayak iskelet sistemi model alınarak, kuzey ve güney yönlerinde oluşturulan toplu ulaşım hatları, ana omurga metro hattına bağlanacak şekilde planlanmalıdır. Şehrin güneyinden, şehir merkezine inen bir raylı sistem metro hattı ve ayrıca lastik tekerliler için ana yollarla bağlantılı bir tünel yol çalışması yapılmalıdır.” dedi.

ESKİŞEHİR’İN VİZYONU BU ÇALIŞMALARI GEREKLİ KILIYOR

Eskişehir'de, ulaşımla ilgili yapılacak çalışmaların, EBB'nin asli görevi olduğunu belirten Güllü, “Eskişehir'in çok zayıf olan ulaşım altyapısı ve yaşanan trafik sıkışıklığı, tüketicileri sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından mahrum etmektedir. Trafik sıkışıklığının önlenmesi ve sağlıklı ulaşım tüketiciler ve bütün hizmet alıcalar için vazgeçilmez bir haktır. Eskişehir halkı daha sağlıklı, hızlı, etkin, verimli ve konforlu ulaşım hakkını, bütün hizmet alıcılar ve gelecek nesiller için EBB'den ısrarla talep etmesi gerekir.” diyerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu.