Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı pancar alım fiyatı, Eskişehir’de ve ülkemizin dört bir yanında canını dişine takarak üretim yapan çiftçilerimize hayal kırıklığı yaşatmıştır.

Enflasyonist koşullar altında, her türlü olumsuzluğa rağmen üretim yaparak şeker sektörünü ayakta tutmaya çabalayan cefakâr pancar üreticilerimiz, adetâ AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödemeye mahkum kalmıştır.

Girdi maliyetleri yüzde 100 oranında artarken, pancar alım fiyatında sadece yüzde 27 buçuk oranında artış yapılması, enflasyonun yükünü pancar üreticilerine yıkma anlamına gelmektedir.

Parlamentoda kadın temsilinde alt sıralara geriledik Parlamentoda kadın temsilinde alt sıralara geriledik

Üreticilerimizin 2500 TL civarındaki fiyat beklentilerini bilmesine rağmen, hükümet pancar üreticilerimize 1855 TL'yi reva görmüştür.

Kota tamamlama priminin de dahil olduğu pancar alım fiyatı, pancar üreticilerimizin üretmekle üretmemek arasında çelişki yaşamasına yol açmaktadır. Hükümetin açıkladığı bu rakam, ülkemizdeki şeker sektörünün ölüm fermanı anlamına gelmektedir.

Hükümet yetkililerinin şeker sektörünün ülkemiz açısından taşıdığı stratejik önemi düşünerek, pancar alım fiyatlarını gözden geçirmesi ve üreticilerimiz için adil bir rakamı yeniden belirlemesi gerekmektedir.

Aksi takdirde bir yandan üreticilerimizin yaşam koşulları ağırlaşırken, diğer taraftan sektörün içine sürükleneceği kriz tüm vatandaşlarımızı derinden etkileyecektir.”