İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş Sivrihisar İnanç turizmiyle ilgili şu açıklamayı yaptı

 

  İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş Sivrihisar İnanç turizmiyle ilgili şu açıklamayı yaptı, “ Tarihler boyunca din ve inanç insanların yaşamını etkileyen, şekillendiren önemli bir unsur olmuştur. İnsanların gerek mensubu oldukları dinin kutsal mekânlarını gerekse dini liderlerin yaşadıkları yerleri görmeleri, ziyaret etmeleri sonucunda ortaya çıkan inanç turizmi son yıllarda önemi hızla artan ve ülkelerin şehirlerin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağlaması nedeni ile çok önem arz eden turizm dalı olmuştur.

Sivrihisar ilçemiz inanç turizmi açısından ziyaret edilecek en önemli yerlerden biridir. Dört dönem bütün dünyanın din merkezi olarak, Frigler’de Magna Mater, Roma’da kybele, Bizans’ta Justianapolis Hıristiyanlığın başkenti, Selçuklularda İslamiyet in dini merkezi olmuştur.

  Sivrihisar ilçemizde bulunan pessin us antik kenti Frigler’ce tanrıca kybele diye adlandırılan ana tanrıçanın bulunduğu en önemli tapınma yerlerinden biridir. Sivrihisar kral Midassın memleketi olup MÖ.700 yıllarında Friglerin yerleşim yeri olunca dünyanın en büyük ticaret ve inanç merkezi olmuş olup, büyük saygı gören tanrılar anasına ait tapınak buradadır.

 İlçemizde Hıristiyan ve Ortodoks âlemi için önemi büyük Anadolulun ikinci büyük Ortodoks surp yerrortuytun ermeni kilisesi ve ermeni hamamı halen ayakta olup gezilecek yerlerdendir.

     Sivrihisar ilçemiz Selçuklular döneminde İslamiyet in merkezlerinden olup, bağrında birçok İslam âlimi yetiştirmiştir.

Güllük Mahallesi sakinleri dertli Güllük Mahallesi sakinleri dertli

    Selçuklular dönemine ait ilçemizde bulunan UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan ve 1274 yılında yapıldığı rivayet edilen 67 ahşap direkli ulu camii ve avlusunda 1328 yılında Melik şah tarafından kardeşi sultan şah adına yaptırılmış Alam şah kümbeti,1274 yılında yapıldığı rivayet edilen haznedar camii ve hoş kadem camileri, Selçuk bey tarafından 15 yüzyılda yapıldığı rivayet edilen Akdoğan mescidi, Osmanlılar dönemine ait 1591 yılında Aziz Mahmut Hüdayi tarafından yaptırılan Aziz Mahmut Hüdayi cami,1492 yılında şeyh baba Yusuf tarafından yaptırılan kurşunlu cami, Nasrettin hocanın torunu Hızır bey tarafından 1439 yılında yapılan Hızır bey mescidi görülmeye ve gezilmeye değer ibadet yerlerimizdir.

   Sivrihisar tarih boyunca yetiştirdiği âlim ulema ve devlet adamları ile ünleri insanlık var oldukça anılacak değerlere sahiptir. İlçemizde yaşamış değerlerimiz, Büyük sahabelerden Salmanı Farisi, Nasrettin hoca, Yunus emre, İstanbul un fethinden sonra ilk kadısı şehri emin Hızır bey, Şeyh Abdülvehhap,Seyyid Nurettin,Çan darlı Kara Halil paşa,Sinan Paşa,sekiz Osmanlı padişahına şeyhlik yapan Aziz Mahmut Hüdayi,Şeyh Baba Yusuf,Hamdi Baba,Seyyid Mahmut süz ani,Caferi Tayyar olmak üzere 48 sahabe ve seyyid kabirleri bulunmaktadır.Sivrihisar deyince ilk önce manevi değerlerimiz akla gelir.Şeyh Baba Yusuf’un  dua ve tazarrusunda açıkça buranın kırklar makamı olduğu,taşı türabı Mekke taşı gibidir diye yer aldığı yazmaktadır.

                  SİVRİHİSAR, İNANÇ TURİZMİ VE KORUNAN MİMARİSİ İLE SİZLERİ ÇAĞIRIYOR.

      Sivrihisar ilçesi tarihte önemli olayların yaşandığı ve çok önemeli şahsiyetlerin bulunduğu yer olması nedeni ile inanç turizmi bakımından önemli bir konuma sahiptir. Ancak, yıllardır göz ardı edilen ilçemiz, dört medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın incisi olduğu halde hak ettiği yerde değildir.

      İlçemizin tanıtımı ve ekonomisine çok büyük katkısı olacağına inandığım inanç turizmi canlandırılmalı, sahip olduğumuz dünyaca ünlü değerlerimizin tanıtımı yapılarak ilçenin makûs talihi değiştirilmelidir.”