Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından 7-8-9 Aralık 2022 tarihleri arasında “Tekstil ve Modada Sürdürülebilirlik Çalıştayı” düzenlenecek olup, çalıştayda ulusal firmalar, ulusal ve uluslararası gönüllü oluşumların temsilcileri ve Eskişehirli firmalardan katılımcılar tekstil ve modada sürdürülebilirliği konuşacak. 

İki Eylül Kampüsünde gerçekleşecek olan etkinlikte 7 ve 8 Aralık günleri atölye uygulamalarına, 9 Aralık günü ise seminerlere ayrılmış durumda. 7 Aralık Çarşamba günü yürütücülüğünü Araş. Gör. Derya Meriç ve Araş. Gör. İrem Akdemir’in yapacağı “Tekstil Atıkları İle Dokuma Pratikleri” uygulamasında Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencileri tekstil atıklarını dokuma kumaşlara dönüştürecek. 8 Aralık Perşembe günü ise yürütücülüğünü Prof. Yüksel Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Şakir Özüdoğru’nun yapacağı “Tekstil Arıklarından Yüzey Uygulamaları” isimli çalışmada öğrenciler atık kumaşlardan tekstil yüzeyleri üretecek. Üretilen yüzeylerin FLO Tasarım Merkezi’nin desteği ile özelleştirilmiş ayakkabılara dönüştürülmesi planlanıyor.

Toprağı doğru beslersek verim artar Toprağı doğru beslersek verim artar

9 Aralık Cuma günü üç ayrı oturumda tasarım merkezi ve firma yetkilileri sürdürülebilirlik uygulamalarını, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik oluşumları ve Eskişehirli firmalar deneyimlerini dinleyenlerle paylaşacak. “Sektörden Deneyimler ve Uygulamalar” başlıklı oturumda Bursalı Grup Tasarım Merkezi’nden Hatice Kurt ve Pelin Aykar, Colin’s Tasarım Merkezi’nden Uğurhan Uzun ve Sharabati Demin’den Emin Demir söz alacak. “Yerelden Küresele Sürdürülebilirlikte Gönüllülük” başlıklı oturumda ise tekstil ve moda alanında faaliyet gösteren gönüllü oluşumların temsilcileri; Türkiye Tekstil Araştırmaları Organizasyonu’ndan Bilgesu Altunkan, Sürdürülebilir Moda Lisanı’ndan Dilek Altan ve Sanem Odabaşı, Fashion Revolution Türkiye’den İrem Yanpar Coşdan deneyimlerini aktaracak. Günün son oturumunda markalarının temeline sürdürülebilirliği koyan Eskişehirli iki markanın kurucusu Go Nature’dan Gözde Öncüer ve Bangu’an Bengisu Almila Kantarcı Hekim marka serüvenlerini ve deneyimlerini paylaşacak. 

“Bölüm olarak tekstil ve moda endüstrisinin yol açtığı ekolojik ve sosyal sorunların uzun bir süredir farkında olarak hareket ettiklerini” dile getiren Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şakir Özüdoğru “ve sürdürülebilirliğe dair farkındalığın öğrencilere kazandırılması için ders içeriklerinin düzenlemesinin yanında pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini; yapılacak olan çalıştayın da sektör yetkililerini, gönüllü oluşumları ve yerel dinamikleri bir araya getirerek öğrencilerin sürdürebilirlik farkındalığının arttırılmasını ve sektör paydaşları arasında bir sinerji yaratmayı amaçladığını” sözlerine ekledi.