Yılmaz Büyükerşen adaylık başvurusunu yaptı Yılmaz Büyükerşen adaylık başvurusunu yaptı

             Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Dokuzlar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

            “Telekomünikasyon (internet, sms, telefon vb.)hayatın olağan akışının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, zaruri ihtiyaç olmuştur.

            Teknolojik iletişimin varlığı hayatı kolaylaştırırken yokluğu hayati öneme sahip iş ve işlemlerin yapılamamasına sebep olmaktadır.

            Fatura ödeme, başvuruda bulunma, hastane randevusu alma vb. işlemler telekomünikasyonla yapılabilmekte erişim olmadığı hallerde hak kayıpları oluşmaktadır.

            Telekomünikasyon erişiminin varlığına güvenen tüketici cihazını açtığında; erişimin olmadığını fark etmekte önce kendi cihaz ve kablolarını kontrol etmekte erişim yokluğunun kendi kurulumundan kaynaklamadığına kanaat getirdiğinde; hizmet sağlayıcıyı aramakta, hizmet sağlayıcısından; 2-3 gündür bölgesel bir kesinti olduğunu ekiplerin arızayı gidermek için özveriyle çalıştıkları cevabını almaktadır.

Bölgesel kesintiler SMS ile tüketicilere bildirilmeli, ücret tahakkuk ettirilmemeli…

Telekomünikasyon erişimi olmayan tüketiciler; son ödeme günü gelen faturasını ödeyememekte, son başvuru tarihi gelen başvurusunu yapamamakta, hastane randevusu alamamakta vb. işlemlerini yapamayarak hak kaybına uğramaktadır.

            Telekomünikasyon servis sağlayıcıları; bölgesel telekomünikasyon kesintilerini SMS ile o bölgedeki abonelerine bildirmeli, hizmet sağlayamadığı zaman diliminde arızanın olduğu bölgedeki abonelerine tarifeleriyle orantılanarak  kullanıl(a)mayan tarife miktarlarına  ücret tahakkuk ettirmemelidir.

BTK mevzuatta yeni düzenleme yapmalı…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) bölgesel telekomünikasyon kesintilerinin SMS ile arızanın olduğu bölgedeki abonelerine bildirilmesini ve hizmet sağlanamayan zaman diliminde tüketicilerin tarifeleriyle orantılanarak  kullanıl(a)mayan tarife miktarlarına  ücret tahakkuk ettirilmemesini mevzuata eklemeli;tüketicilerin mağduriyetini önlemelidir.

Hak arandıkça haksızlıklar azalır...

            Hak kaybına uğrayan tüketiciler; kesintinin olduğu zaman dilimindeki ücretlerini ve hak kaybı nedeniyle uğradıkları zararı telekomünikasyon firmalarından talep etmelidir.

Uyuşmazlık durumunda; 2023 yılı için 66.000TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda ikamet ettikleri İl’in/İlçe’nin Tüketici Hakem Heyetlerine, 66.000TL ve üzeri uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabulucuya, uyuşmazlığın devam etmesi halinde Tüketici Mahkemesine başvurmalıdır.

Hak arandıkça haksızlıklar azalır.”