Eskişehir’de şehir içi ulaşımın tüketicileri, üreticileri, satıcı ve sağlayıcıları kısacası toplumun her kesimini olumsuz etkilemekte hayatı çekilmez hale getirdiğinin altını çizen Önder, “Şehir içi ulaşım krizini çözmekle görevli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) krize yeni kilitler vurmakta, bugün yaptığını yarın bozmaktadır.

Genel sekreter Ayşe Ünlüce istifa etti Genel sekreter Ayşe Ünlüce istifa etti

             

            Trafik kilitlerinin en görünen/ben buradayım diyen örneği; noktasal aklıma geldi duba uygulamalarıdır. Duba uygulamalarıyla; yollar daraltılmakta, tüketici alışveriş yapamaz, esnaf satış yapamaz hale getirilmekte; ilerleyen zamanlarda dubalar kırılmakta, sökülmekte ve yamulmakta kent estetiği bozulmaktadır. Trafik  dubaları başta olmak üzere, yatay ve düşey trafik işaretleri, doğru yerlerde kullanılmamaktadır.

            Cadde ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarıyla; yollar daraltılmakta, işgal edilen kaldırımlarda tüketiciler nereden yürüyeceğini bilememektedir. Daraltılan sokaklarda trafik yavaşlamakta ; hasta indirme bindirme esnasında bile tartışmalar yaşanmaktadır. Kamu kaynakları şehir içi trafiğe kilit vurmak için kullanılmaktadır. Hamamyolu projesi kapmasında yapılan   sanat köprüsünün/ters köprünün   iki yanına iki trafik lambası konularak şehir trafiğine çifte kilit vurulmuştur.