Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türkiye Beyaz AY Derneği, görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı engelli olan tüm engelli kitlesini hedef almaktadır. Engellilerin yakınları, ilgili kurumlar ve toplumun geneli, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. 

Personele deprem bilinçlendirme semineri Personele deprem bilinçlendirme semineri

Hizmet alanları arasında “eğitim çalışmaları, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, farkındalık oluşturma çalışmaları, destek hizmetleri ve uluslararası çalışmalar vardır.

Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, istihdamı, sosyal hayata uyumunu sağlamak için çalışan dernek bundan böyle Yılmaz ŞAHİN başkanlığında devam edecek.