XII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı kapsamında; Türkiye’de  havacılık/uzay sektöründe geliştirilmekte olan özgün ve ulusal projelerin, bu projelere katkı sağlayan ulusal mühendislik kabiliyetlerinin, hava araçları bakım, onarım, yenileme, geliştirme faaliyetlerinin mühendis gözüyle değerlendirilmesi ve Türkiye’de Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği eğitiminin irdelenmesinin amaçlandı. Kurultayda; ayrıca uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin oda ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. 

EĞİTİMDE MMO MUTLAKA YER ALMALI

2 gün sürecek kurultayın açılış konuşmasını Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu, “Odamızın 23 yıllık kurultay tecrübesi ve üyelerimizin birikimleri değerlendirildiğinde Uçak, havacılık ve uzay mühendisi yetiştiren üniversitelerimizde eğitimin; gelişen teknoloji ve bilimin ışığında planlanmasında ve yapılandırılmasında, Makina Mühendisleri Odası mutlaka yer almalı ve sektördeki kurumların görüş ve önerileri alınarak planlamacı bir anlayışla eğitim güçlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

8 OTURUMDA 26 BİLDİRİ VE 4 POSTER SUNUŞU OLACAK

Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesi için ayrılan ülke kaynaklarının ister askeri, ister sivil amaçlı olsun verimli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Hanecioğlu, “Kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, farklı kurumların benzer alanlarda gereksiz yatırımlar yapması ve faaliyet göstermesi engellenmelidir. Uçak, havacılık ve uzay sanayimizin ulusal ölçekli kapsamlı bir strateji ile geliştirilmesi için köklü adımlar atılması gereklidir.” diye konuştu. Uçak, havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde büyük bir hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde, ulusal sanayide sektöre yönelik kabiliyetlerin ve ürünlerin artırılmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirten Başkan Hanecioğlu, şunları söyledi: “Bu kapsamda, ülkemizde havacılık uzay sektöründe geliştirilmekte olan özgün ve ulusal projelerin, bu projelere katkı sağlayan ulusal mühendislik kabiliyetlerinin, hava araçları bakım, onarım, yenileme, geliştirme faaliyetlerinin mühendis gözüyle değerlendirilmesi ve Türkiye’de Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği eğitiminin irdelenmesi kurultayımızda  amaçlanmıştır. İki gün boyunca birlikte olacağımız kurultayımızda; toplam 8 oturumda 26 bildiri ve 4 poster sunuşu olacaktır. Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen kurultay Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, bildiri sunan konuşmacılara, destek veren kişi kurum ve kuruluşlara, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza, kurultay sekreterine ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederiz.”

DEPREM NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Daha sonra söz alan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan Vekili A. Selçuk Soylu ise şöyle konuştu: “5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılması için planlanan kurultayımız, 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerin yol açtığı büyük yıkım ve YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı nedeniyle ertelenmişti, nihayet şimdi yapabiliyoruz. Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili gelişmeler ve sektör sorunlarının değerlendirileceği etkinliğimizin verimli geçmesini diliyorum.1954 yılında kurulan Odamızın üye sayısı bugün 125 bini geçmiştir. Odamıza kayıtlı Uçak Havacılık Uzay Mühendislerinin sayısı da 932’dir. Odamız, kapsadığı bütün meslek ve uzmanlık alanlarında olduğu gibi, uçak havacılık ve uzay mühendisliği alanındaki çalışmalara birinci dereceden önem vermektedir.”

TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULUŞUNDAN 2021 YILINA KADAR HİÇBİR FAALİYETTE BULUNMADI

Topraklarımızı sözde değil, fiilen korumalıyız Topraklarımızı sözde değil, fiilen korumalıyız

Serbestleştirme-özelleştirmelerin havacılığa olumsuz etkilerinden söz eden Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumsal kapasitelerin parçalanması ve gerilemesi, Sayıştay raporlarına da yansıyan büyük zararlar, yüksek sayılabilecek bir istihdam düzeyine rağmen, Ar-Ge çalışmalarındaki verimsizlikler plansızlık, denetimsizlik-denetim yetersizliği, hava taşımacılığı, havaalanları, bakım-onarım-yenileme hizmetleriyle ilgili olanlar başta olmak üzere, meslektaşlarımız ve genel olarak sektörün birçok sorunu bulunmaktadır. Örneğin THY ulusal havacılık sektörünü geliştiren, bakım ve mühendislik yatırımlarını planlayan kamu kuruluşu olma özelliğini kaybetmiştir. Bir kamu kurumu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün dokümanlarında nitelikli personel eksikliği ve yeterli sayıda mühendis istihdam edilmediği görülebilmektedir. 13 Aralık 2018 tarihinde, ‘Bir rüya gerçek oluyor’ denilerek kurulan Türkiye Uzay Ajansı ise kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmadığı gibi, kurumun ihalelerinin mevzuata uygun olmadığı, Kamu İhale Kanunu’na aykırı işlemler yaptığı Sayıştay tarafından tespit edilmiştir. Kurumun toplam personeli, 2022 yılı İdare Faaliyet Raporu’na göre 48’i kadrolu olmak üzere 61’dir ve 38’i lisanslı, 12’si yüksek lisanslıdır, doktoralı 3 personel de geçici istihdamdadır. Özetle kamunun yanlış yönetimi, kamu yararının tasfiyesi ve serbestleştirme-özelleştirmelerle birlikte etkisizleştirilen bir sektör yapısından bahsetmek mümkündür. İmaj politikaları bu gerçeği değiştirememektedir.”