Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Ümmühan Deniz’i veteriner kliniğinde ziyaret ederek yaşanan şiddet olaylarına ilişkin kendisinden bilgi aldı. Ümmühan Deniz, Süllü’ye; “Bizler de sağlık çalışanıyız. Ancak veteriner hekimler olarak Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmıyoruz. Biz veteriner hekimler de şiddet olaylarıyla sıkça karşılaşıyoruz ama gündeme gelmiyoruz.” şeklinde dert yandı. Süllü;“CHP grubu olarak geçtiğimiz dönem komisyonlarda ve Genel Kurul’da yasanın görüşmeleri sırasında sağlıkta şiddeti tam olarak önlemek için yeterli olmadığını dile getirmiştik.  Dile getirdiğimiz bir diğer konu da yasanın veteriner hekimleri kapsayacak şekilde genişletilmesiydi. Ancak bu talebimiz her zaman olduğu gibi AKP ve MHP oylarıyla kabul görmemişti.Bugün de aynı görüşümüzün arkasındayız; veteriner hekimler de kesinlikle Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalıdır” dedi.

YASA KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILIYORLAR

Veteriner hekimlerin, 657 Sayılı Kanun’da sağlık çalışanı kabul edilmelerine karşın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde değil de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer almalarının,sağlık çalışanlarının haklarından yararlanamamalarına yol açtığına  dikkat çeken Süllü; “Veterinerlerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kabul edilmemeleri, hem Sağlıkta Şiddet Yasası’nda kapsam dışı bırakılması,hem de  kamu çalışanı veterinerlerin sağlık çalışanlarına yapılan ücret ve özlük hakları iyileştirmelerinden yararlanamaması sonucunu doğurmakta;böylelikle veterinerlik, hak kayıpları yaşayan bir meslek grubu haline gelmektedir” açıklamasında bulundu.

Süleyman Reyhan mecliste vekillerle buluştu Süleyman Reyhan mecliste vekillerle buluştu

VETERİNERLER İŞ BIRAKIYOR

Veteriner Hekim Ümmühan Deniz, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile 56 Veteriner HekimOdası’nın 21 Ağustos ‘da ülke genelinde klinik kapatarak iş bırakma çağrısının veterinerlerin yaşadığı hak kayıplarına ve gördükleri şiddete dikkat çekmek amaçlı olduğunu söyleyerek Süllü’den yasal düzenlemeler konusunda destek istedi. Süllü de veterinerlerin mücadelesinin yanında olduklarını ve konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.