Kabukçuoğlu, “Dünyadaki her şey doğrudan veya dolaylı olarak insanları, insan sağlığını ilgilendirmektedir. İnsan sağlığını devam ettirmede büyük görev veteriner hekimlere düşmektedir.

            Veteriner hekimler, insanların beslenmesine yarayan ( et, süt, yumurta gibi), veya organlarından faydalandığı ( deri, tüy, tırnak, boynuz gibi), veya insanların ruh sağlığına iyi gelen ( pet hayvanları gibi), veya bulundukları çevrede varlıkları ile hastalık kaynağı olan,( son örnek yarasadan bulaşma ihtimali olan covid-19 pandemisi, veya farelerden  bulaşan veba, veya köpeklerden bulaşan kuduz, veya bit pire ile taşınan tifüs gibi...) hayvan varlıklarıyla ilgilendikleri için insan sağlığı ile  yakından ilgilidirler. Veteriner hekimlerimiz,  hayvanların yer aldığı çevreyi insan sağlığına uygun hale getirmek, bu canlıların neden olduğu hastalıklardan insanları korumak, aşı-serum yapımı ve deneylerde kullanılan hayvanları üretmek, temel gıdamız olan hayvansal proteinleri düzenli ve sağlıklı bir şekilde temin edebilmesindeki rolleriyle önem arz ederler.

             Cumhuriyetimizin kuruluşunda veteriner hekimliğin önemi kavranmış, ona göre de sağlık mevzuatında yerlerini almışlardır.

            Mevzuatımızda pek çok yerde veteriner hekimlerin çalışması düzenlenmiştir. Örneğin 657 sayılı kanunda 3 kez, 5996 kanunda 173 kez, 6343 sayılı kanunda 113 kez, veteriner hekimlere  atıfta bulunulmuştur. Veteriner hekimlerin, çalışma koşulları çoğu kez olumsuzdur. Hayvanları muayene ve müdahale ortamları ne olursa olsun işlemi yapmak zorundadırlar. Pek çok travmaya maruz kalırlar. Kısa süre önce Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde halkın sağlıklı hayvansal gıda tüketmesi için görevini yapan veteriner hekim sırf işini yapması nedeniyle hayvan sahibince katledildi. Benzer şekilde Beypazarı İlçesi’nde bir hayvanın travmatize ettiği veteriner hekim hayatını kaybetti.

2657 sayılı kanun Veteriner hekimleri, sağlık sınıfında saymıştır. 5510 sayılı kanunla veteriner hekimlere, fiili hizmet zammı verilmiştir. 2008 yılına kadar veteriner hekimlere her yıl için 2 ay fiili hizmet zammı almışlardır. Anayasa Mahkemesi 2006 yılında, veteriner hekimlerin yıpranma haklarını iptal etti. Yüce mahkeme gerekçe olarak, o tarihte sağlık personeli aynı risklerle karşı karşıya olduğu halde, herhangi bir risk primi almazken, veteriner hekimlere fiili hizmet zammı uygulanmasını yerinde bulmamıştır. Oysa 2018 yılında sağlık personeline 7146 kanunla fiili hizmet zammı verilmeye başlandı. Ancak veteriner hekimler için önceden verilmiş olan hak, sağlık çalışanları gerekçelendirerek iptal edilmişti. Daha sonra sağlık personelinin özlük hakları düzeltilerek, gerekli ödeme yapılmışken veteriner hekimlerin özlük haklarında hiçbir düzeltme yapılmamıştır.

            Türk Veteriner hekimlerine AK Parti iktidarı, tam bir ali cengiz oyunu oynadı. Önce sağlıkçılar tazminat almıyor diye bu meslek grubunun tazminatını kes, sonra  sağlıkçılara tazminat  koy, bu düzenlemeden veteriner hekimleri muaf tut. AK Parti bu ayak oyunları için harcadığı enerjinin yarısını ülkemizin iyiliği için harcasaydı, şimdiki halimizin iki misli olurduk.

            2018 ve 2022 yıllarında, TBMM’de sağlık personelinin özlük hakları ve sağlıkta şiddet yasaları görüşülürken   İYİ Parti, Veteriner hekimlerin uğradığı haksızlığı dile getirdi. Veteriner Hekimler Odası yetkilileri de sorunlarını dile getirme imkânı buldular. Ak Parti ve MHP’li milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle veteriner hekimlerin uğradıkları haksızlıklar düzeltilemedi.

            Konu yeniden TBMM Gündemine alınmalı ve Veteriner hekimlerin uğradığı hak kaybı düzeltilmelidir.”