Miras Hukuku Nedir? Miras Hukuku Nedir?


Asansör kazalarının önlenebilir olduğunu belirten Hanecioğlu, başta Belediyeler ve bina yöneticileri olmak üzere ilgili tüm tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar (KYK) Ordu Fatsa Öğrenci Yurdunda yaşanan asansör kazasının ardından açıklama yapan Hanecioğlu, asansörlerin güvenli kullanımına yönelik olarak ve kamuoyunu aydınlatacak şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.
Denetimler rekabet unsuru haline geldi
Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu ve asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olarak söyleyecekleri olduğunu ifade eden Hanecioğlu, “Sanayi Bakanlığı Odamızın da çok önemli katkılarıyla, asansör muayeneleri, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve teknik mevzuata uygun hale getirilmesi için süreci düzenleyici bir yönetmelik çıkarmıştır. Bu yönetmeliğe en önemli itirazımız, denetimin kamusal bir görev olduğu, muayenelerin kamu adına görevlendirme ile yapılması gerektiği idi. Fakat yönetmelik, ilgili belediyelerin muayene işini protokoller aracılığıyla A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapmasını getirmiş ve kamusal bir anlayışla olması gereken denetimler piyasaya açılarak bir rekabet unsuru haline getirilmiştir.” açıklamasında bulundu. 
Protokoller pazarlık konusu olmamalı
Yasal olarak sorumlu olanın Belediyeler olduğunu belirten Hanecioğlu, “Muayene kuruluşlarından yalnızca ikisinin, TSE ile Odamızın kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, diğerlerinin ise kâr amaçlı özel firmalar olduğunu belirtmeliyiz. Dolayısıyla belediyelerin, ilçe sınırları içindeki asansörlerin yıllık periyodik denetimlerini kâr amacı gütmeyen, kamusal hizmet yaklaşımına sahip kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yaptırmaları, taşıdıkları toplumsal sorumluluk gereğidir. Bu protokoller hiçbir pazarlık konusu olmamalıdır. Böyle bir durum hizmetin kalitesinin düşmesine, çalışanların mağdur edilmesine ve düzgün yapılmayan denetimin neticesinde can kayıplarına ve zararlara yol açacaktır.” şeklinde konuştu. 

Ayda bir defa bakım ve kontroller yapılmalı
Üzücü can kayıplarına yol açan kazaların mühendislik hizmetlerindeki eksiklikler, maliyetleri düşürme çabaları ve kontrol, bakım, onarım kalitesinin düşüklüğü ve yetersizliği, işin gereği olan hususların ihmali nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Hanecioğlu, “Asansörlerin tasarım-imalat, ürünün tescili-ilk kabulü, hizmete alınmasından sonra işletilmesi süresince yılda bir defa periyodik kontrollerinin, ayda bir defa da bakım ve kontrollerinin yapılması gereklidir. Her bir sürecin sorumlulukları ayrı yapılara aittir. Belediyelerin yılda bir kez yapılacak periyodik kontrollerle ilgili Muayene Kuruluşlarıyla yaptığı protokoller ve bina yöneticileriyle ilgili sorumlulukları da vardır. Sorumluluk zincirinin sonuncuları ise, bina yöneticileri ve ayda bir bakım yapmakla yükümlü firmalardır.” dedi. 
Son olarak kırmızı etiketli asansörlerin çalıştırılmaması gerektiğini önemle belirten Hanecioğlu, “Asansör eğer ikinci muayenede de kırmızı etiket aldıysa asansörün kapatılması ve mühürlenmesi ilgili belediyenin görevidir.” şeklinde konuştu.