Laikliği dinsizlik diye tanımlayanlar, 15 Temmuz musibetinden sonra laikliğin ne kadar değerli bir ilke olduğunu anlayabilmişti ki, laiklik karşıtı söylemlerini büyük ölçüde terk ettiler

Osmanlı'nın başına da benzer musibetler gelmişti oysa, ancak din işlerini devlet işlerinden ayırmaya çalışan ıslahatçı Padişahlar hep isyanla karşılaştı, baş vermek baş eğmek zorunda kaldılar.

***

Büyük devletler hep bir kimlik üzerine inşa edilmiştir. Çin Rusya Fransa Almanya İngiltere vb gibi Amerika da 72 milletten tek bir ortak kimlik yaratma çabasına girmiş "Amerikalı" kimliğini büyük ölçüde oturtmuştur. zira ulus devlet olamamış hiçbir devlet varlığını uzun süre devam ettirememiş ergeç yıkılmıştır.

Kendisini Bizansın mirasçısı Diyarı Rum İmparatorluğu diye tanımlayan, başkentine "Konstantinapol" demeye devam eden Osmanlı ise Türklüğü kabul etmediği gibi, Türklere devlette askerlik dışında görev vermemiş "ümmet" diye tanımlamayı tercih etmiştir.

Ancak Balkanlarda başlayan ayrılıkçı etnik isyanlar ve ardından Balkan savaşları, Osmanlı da "biz kimiz" düşüncesinin doğmasına ve nihayetinde Türkçülük akımlarının yükselmesine neden olmuştur.

bu dönemde yayınladığı "üç tarz siyaset" makalesinde "ulus devlet" fikrini savunan Yusuf Akçura'nın görüşleri büyük kabul görmüştür.

Tarih ders alınmazsa başınıza birçok musibet açar. tarihi inkar etmek gerçekleri değiştirmez ancak realite tarihe gömer. Gerçekleri görmek için ille bir musibet gerekmez, tarihten ders almak yeterli olmalıdır.

"Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır. Bu da Slav Araştırma Cemiyetleri'nin kurduğu Dil Kurumlarıdır.... Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır" diyen Atatürk, Türk kimliğinin yaşatılması ve gelişmesine verdiği önem, Tarihe sadakatinin göstergesidir. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurdurması bu önem nedeniyledir. Bu kurumlara sahip çıkmak Cumhuriyete sahip çıkmak kadar değerlidir.

Kimlik varlık sebebidir, bu nedenle andımızda "varlığım Türk varlığına armağan olsun" diyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı özlem ve şükranla anıyorum, nur içinde uyusun