Sevr uygulamaya konulacaktı. İstanbul ve Trakya Yunanistan'a bırakılacaktı

Yunan, Ankara'ya kadar ele geçirecekti

Anadolu'yu, İngiltere Fransa ve İtalya paylaşacak. muhtemelen Irak ve Suriye gibi küçük sömürge devletleri kuracaklar yada doğu bölgelerimizi Suriye ve Irak'a bağlıyacaklardı. Doğu da Ermenistan ve Kürdistan kuracaklardı

Atatürk'ün milli mücadele sırasında yararlanarak silah temini için yakın politika izlediği komünist parti bile kurdurarak ikna ettiği Rusya, milli mücadelenin başarısız olması halinde, emperyalist işgaline karşı Anadolu'dan pay almak için 24 tümen askerle Kafkaslarda bekliyordu. Sevr'in devreye girmesi durumunda Anadolu'yu işgal etmek için aportta bekliyorlardı.

Bu şartlar altında

Belki Kayseri civarında küçük bir devletimiz olacaktı

Muhtemelen alfabemiz arapça, dinimiz yine İslam olacak ama şeyhlerin meczupların elinde dilinde kuşatmasında kalacaktı(Suriye, Irak, Arabistan da olduğu gibi) laik değil din devleti kalmamız için sömürgeciler sömürgelerinde hep yaptığı gibi yapacaklardı. Padişahlık belki halifelikte devam ederdi

Türklük unutturulur, asimilasyon uygulanır. Kendimizin, kürt/arap/ermeni/rum vs kökenli olduğumuza inandırılırdık

Ama kazandık, şükürler olsun

Atatürk tek başına kazanmadı

Onun liderliği dirayeti kararlığı sayesinde kazandık, minnet duygularımla

Tarihi hurafe gibi okuyanların çoğaldığı günümüzde;

30 Ağustos Zaferinin Osmanlı'nın yıkılışına vesile olduğu yalanıyla "keşke yunan kazansaydı" diyerek sindikleri deliklerden başını çıkaran Atatürk düşmanları itibar görüyorsa bu ülkede, Milli Mücadele Zafere ulaşmış fakat kazananı cehalet olmuştur

30 Ağustos Zaferi ile kazandığın coğrafyadan öte limanlarını madenlerini bankalarını sanayini çarşılarını yine yabancılar işletiyorsa yani kapitülasyonları hortlatmışlarsa bir şekilde, Milli mücadele zaferle sonuçlanmış fakat kazananı işbirlikçiler olmuştur

Alparslan'ın açtığı Atatürk'ün kilitlediği kapının tokmağından başka elinde yerli ve milli bir şeyin kalmamış

Bilgi çağında yeni usul işgalle karşı karşıya olduğunun hala farkında değilken, kutlamayı sahip çıkmak sandığın eski zaferlerle övünürken ecdadına karşı kendini mahcup hissetmiyorsan

30 Ağustos Zaferimiz Kutlu Olsun

Ergün Çetin