Mali Müşavirler hizmetlerini ifa ederken iş dünyasında gerçekleşen ticari işlemlerin kamu açısından gerekli olan verilerinin aktarımı için özverili çalışmaktadır. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan olağanüstü ortamlarda bir gün dahi görevini ihmal etmemiştir. Mali müşavirler iş dünyasına, kamuya sağladığı değerin bilinci ile çalışmaktadır.

Mali müşavirler mükellef ve devlet arasında mali işlemler akışında ekonominin en büyük paydaşıdır. Hizmet kalitemizin, yasalardan kaynaklanan sorumluluklarımızın sürdürülebilirliği ile muhasebenin iyi yönetiminde gerek mükellefler gerek devletimiz fayda sağlayacaktır.

Teknolojik dönüşümle süregelen ticari yaşamda değişiklikler, yeni uygulamalara mükelleflerin uyumunu sağlayarak iş dünyasının sorunsuz ve en verimli seviyede geçişi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. E-Dönüşüm süreci teknoloji yatırımlarımızı, kırtasiye giderlerimizi artırdığı gibi nitelikli ve daha fazla sayıda personel çalıştırma ihtiyacı doğurmuştur. Böylelikle her geçen gün ofislerimizin hizmet üretim giderleri katlanmaktadır.

Muhasebe ofis giderleri içinde en önemli pay personel giderlerinden oluşmaktadır. Asgari ücretin net 11,402,00 TL olarak belirlenmesi neticesinde gelen artış ve bu doğrultuda diğer hizmet üretim giderlerimizdeki artış ile ocak ayında belirlenen muhasebe ücretleri geçerliliğini yitirmiştir. Keza 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122 iken asgari ücret tarifemize yüzde 85 artış uygulanarak beklentimizin altında kalmıştır. Türmob Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerleme oranının tarifeye yansıtılarak uygulanmasına karar verilmiş olup, enflasyondan kaynaklı kayıpların telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 122) farkın yansıtılarak uygulanması tavsiye edilmiştir. Gelinen durumda da Temmuz ayından itibaren yüzde 35 artış uygulanması tavsiye edilmektedir.

Ekonomik gelişimlere göre ücretler revize edilemez ise vergi mükelleflerine, işverenlere sunduğumuz hizmetler, kamuya aktarımını sağladığımız ticari işlemlerin sürdürülebilirliğinden, hizmet kalitesinden bahsedilemez.

  Geçici Hayvan Bakımevi kapatılmayacak      Geçici Hayvan Bakımevi kapatılmayacak  

Ticari sürdürülebilirlik acısından tarifede belirlenen Muhasebe ve Müşavirlik Hizmet ücretlerine yapılacak olan artışları müşterilerimizin anlayışla karşılayacağını umuyoruz.