İşyeri hekimliği, son yıllarda Türkiye'de giderek önem kazanan bir meslek haline geldi. Doktorların hastane çalışma şartlarından memnun olmamaları bu trendin önemli bir etkeni. Ayrıca işgücü piyasasının değişmesi, iş yasalarının sıkılaşması, çalışanların hak ve taleplerinin artması da etkenler arasında sayılabilir. İşyeri hekimliği, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için işyerlerinde sağlık hizmeti sunan bir uzmanlık dalı.

İşyeri hekimliği, son yıllarda Türkiye'de giderek önem kazanan bir meslek haline geldi. Doktorların hastane çalışma şartlarından memnun olmamaları bu trendin önemli bir etkeni. Ayrıca işgücü piyasasının değişmesi, iş yasalarının sıkılaşması, çalışanların hak ve taleplerinin artması da etkenler arasında sayılabilir. İşyeri hekimliği, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için işyerlerinde sağlık hizmeti sunan bir uzmanlık dalı. İşyeri hekimleri, işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi, danışmanlık yapılması, sağlık muayeneleri, risk değerlendirmeleri, acil durum planlaması gibi görevleri yerine getiriyor. İşyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış sertifikaya sahip olan hekimler. Bu sertifikaya sahip olmak için İşyeri Hekimliği Eğitimi almak gerekiyor.

İşyeri hekimliği yapabilmek için, tıp fakültesinden mezun olmak ve işyeri hekimliği sertifikası almak gerekmektedir. İşyeri hekimliği sertifikası almak için ise, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kurumlar tarafından düzenlenen kurslara katılmak ve sınavlarda başarılı olmak gerekmekte. İşyeri hekimliği sertifikası alan doktorlar, kamu veya özel sektörde çalışabiliyor. Çalışma saatleri konusunda esneklik ve seçeneklere sahipler. Gelecekte talebinin artacağı bir meslek olarak görülmekte. İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artması, işyerlerinin daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için işyeri hekimlerinin rolü büyük olacaktır.

Hemşireler, acil tıp teknisyenleri, çevre sağlığı teknisyenleri ve sağlık memurları Diğer Sağlık Personeli olarak işyerlerinde çalışmak için Diğer Sağlık Personeli Eğitimi alıyorlar. Diğer sağlık personeli, iş güvenliği uygulamalarının önemli bir parçasını oluşturmakta. İşyeri hekimlerinin işletmelerdeki yardımcısı olarak görev yapan diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bütünlüğünde önemli bir rol oynamaktadır. Mevzuata göre, iş güvenliği hizmetlerinin planlamasından uygulanmasına ve raporlanmasına kadar tüm süreçlerde, işyeri hekiminin veri toplama ve işleme çalışmalarına destek sağlayan diğer sağlık personeli, iş güvenliği çalışmalarının esas yapısında işyerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı konularında önemli bir konumda bulunmaktadır.

Uzun süreli cep telefonu kullanımına dikkat Uzun süreli cep telefonu kullanımına dikkat

İş güvenliği çalışmalarının temel yapısı işyerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı olmak üzere iki ana başlık altında yoğunlaşan diğer sağlık personeli, tıbbi yardım veya eğitim görevleri dışında kalan tüm teorik aşamalarda hizmet vermektedir. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ana rollerini üstlenirken, diğer sağlık personeli, başarılı bir iş güvenliği hizmetinin vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olarak öne çıkmaktadır. Bu bakış açısından, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri'nde (OSGB) en önemli personelden biri olarak kabul edilmektedir. Diğer sağlık personeli, OSGB bünyesinde çalışan bir personel olarak, işletmelerde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde önemli görevler üstlenmektedir. Diğer sağlık personeli olabilmek için, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitimlere katılmak gerekmektedir. Bu eğitim süreci 90 saat sürmektedir ve eğitim sonunda yapılan Bakanlık sınavını başarıyla geçmek gerekmektedir. Bu sınav, ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. Başarılı olan adaylar, Bakanlık tarafından sertifikalandırıldıktan sonra diğer sağlık personeli olarak görev yapmaya hak kazanmaktadır.

Editör: Mustafa YILDIRIM