Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva “Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak; Veteriner Hekimlere yapılan saldırıların sağlık çalışanlarına şiddet kapsamına alınmasını talep ediyor, 21 Ağustos’ta Pazartesi günü  saat 12.30’da tarafındaki Ulus Anıtı bölgesinde yapacağımız basın açıklamamızı tüm kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

Başkanı Erdinç Yuva'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: Son yıllarda beşeri hekimlere yönelik şiddet furyası, maalesef geçmişten günümüze veteriner hekimlere yönelikte süre gelmektedir. Geçmişte Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde hasta olan büyükbaş hayvanı muayeneye etmeye giden veteriner hekim arkadaşımız tedavi ücretini yüksek bulan hayvan sahibinin sopalı saldırısıyla yaralanırken, bir benzeri olay Eylül ayında Kayseri’de meydana gelmiş, bir veteriner hekim ve bir veteriner sağlık teknikeri darp edilmişti.

Yine Kayseri’de öncekilerinin benzeri esef verici bir darp edilme olayı yaşanmıştır. Bir kombinada kesime hazırlanan hayvanların halk sağlığı açısından denetiminin yapılmak üzere buraya görevli giden veteriner hekim arkadaşımız tüberkülozlu çıkan hayvanını imha ettirmek istemeyen yetiştirici tarafından darp edilerek, bıçaklı saldırıya maruz kalmıştır. Ardahan’ın Göle ilçesinde şap aşılama kampanyasında bir köye giden biri bayan 4 veteriner hekim arkadaşımız darp edilip bayan veteriner hekim meslektaşımız saçlarından sürüklenmiştir.Saldırıların sıcaklığı henüz geçmeden maalesef Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir meslektaşımız mezbahada görevinin başında bir kasabın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Gazeteciler şurası kapanış bildirgesi yayınlandı Gazeteciler şurası kapanış bildirgesi yayınlandı

Bu tür olayların artması hayvan ya da gıda işletme sahipleri tarafından şiddete uğrayacağı algısını artırırken, veteriner hekimlerin mesleğini gereği gibi yapamamalarına yol açmaktadır.Hayvan ve halk sağlığı çalışma ortamlarında şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiili saldırılara karşı 3356 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda sağlık çalışanlarına şiddete yönelik yapılan değişiklikle “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin kasten işlenen suçlarda takip yükümlülüğünün cumhuriyet savcısına verilmesi ve cezaların ötelenmemesi vb.” düzenlemeler veteriner hekimleri de kapsamalı, yetkili ve sorumlular şiddeti doğuran ve yaygınlaşmasını sağlayan nedenler üzerinde yeterince durmalı, şiddet sahiplerine en ağır ceza uygulanmalıdır.