Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu sağlık hizmetleri sürekli olarak geliştirilmekte, bireylerin konforunu artırmaya ve sağlık durumlarını iyileştirmeye yönelik çözümler sunulmaktadır.

Dünya üzerindeki en acil ve en hızlı büyüyen küresel sağlık sorunlarının başında kronik böbrek hastalığı gelir. Dünya üzerinde milyonlarca böbrek hastası olduğu bilinmekle birlikte göz ardı edilmemesi gereken nokta tanı koyulmamış milyonlarca kişinin de bulunduğudur.

Tıbbi malzeme ve cihazlar, kronik böbrek hastalığı başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarının teşhisi ve tedavisi aşamasında önemli rol oynamaktadır.  Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının ve hastaların konforunu artırmaya ve daha etkili sonuçlar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar sürekliliğini korumaktadır. Covidien ve Baxter gibi dünya devi tıbbi malzeme üreticileri titizlikle tasarlayıp ürettikleri tıbbi malzeme ve cihazlarla sektörün ihtiyaçlarını üst kalitede karşılamayı hedeflemektedir. 2007 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan Onno Medical ise Covidien ve Baxter başta olmak üzere uluslararası ölçekte tanınmış markaların tek kullanımlık tıbbi ürünlerinin ticaretini gerçekleştirir. Siz de Covidien, Baxter ve diğer dünya devlerinin ürün kategorileri hakkında bilgi edinmek ve sipariş vermek için Onno Medical ile iletişime geçebilirsiniz.

Kronik Böbrek Hastalığında Diyaliz

Diyaliz, uzun yıllar hatta on yıllar boyunca son dönem böbrek hastalığı ile yaşamaya devam etmeyi mümkün kılan bir tedavi şeklidir. Diyalizin farklı türleri vardır. Diyaliz merkezinde diyaliz birçok insan için iyi bir seçenektir. Bazı hastalar ise evde uygulayabilecekleri yöntemleri tercih ederler.

Böbrek nakli, son dönem böbrek hastalığı olan kişiler için genellikle en iyi seçenektir, ancak bu her zaman mümkün değildir. Bu durumda ve donör böbreği beklerken diyaliz ile renal (böbrek) replasman tedavisi almak gerekir.

Hemodiyaliz ve periton diyalizi olarak bilinen iki ana diyaliz türü vardır. En uygun tip tıbbi faktörlere bağlı olacaktır. Ancak farklı türlerin günlük yaşamda kullanılma biçimleri çok farklı olduğu için, kişisel tercihler de kararda önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, farklı diyaliz türleri hakkında bilgi edinmek ve hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar vermek için aileniz ve doktorunuzla konuşmak iyi bir fikirdir.

Diyaliz sayesinde hastalıkla uzun yıllar yaşamak mümkündür. Ne kadar iyi çalışacağı, temel olarak başka tıbbi durumunuz olup olmadığına ve – varsa – ne tür, diyalizin ne kadar iyi hazırlandığına ve diyaliz, ilaç ve diyet önerilerini ne kadar başarılı bir şekilde karşılayabileceğinize bağlı olacaktır.

Hemodiyaliz yönteminde kan, tüplerle vücuttan dışarı atılır ve diyaliz sıvısı kullanılarak bir makinede temizlenir. Diyaliz tipik olarak haftada üç kez gerçekleştirilir. Her seans yaklaşık dört ila beş saat sürer. Hemodiyaliz genellikle bir diyaliz merkezinde yapılır, ancak bunu evde yapmak da mümkündür.

Baxter’ın Yoğun Bakım İçin PRISMAFLEX Sistemi ile Tanıştınız mı?

Baxter’ın ürün kategorisinde en çok ilgi gören ürünlerden biri olan PRISMAFLEX sistemi akut böbrek yaralanması bulunan kritik hastaların iyileşme sürecinin desteklenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Son derece yenilikçi bir sistem olan PRISMAFLEX esnekliği sayesinde spesifik hasta gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Çok yönlü platformu PRISMAFLEX’in çeşitli tedavilerde isteklerin başarılı bir şekilde karşılanması noktasında önemli bir rol üstlenir.

En uygun tedavinin uygulanması noktasında en önemli etken hasta kimyasını sıvı çıkışıyla dengelemeye yarayan sıvı algoritmalarıdır. Bu sayede herhangi bir zamanda hastanın 7 ml sıvı doğruluğu içinde ne kadar tedavi aldığını izlemek mümkündür. Zaman son derece önemli bir unsur olduğundan PRISMAFLEX’in tedaviyle ilgili otomatik ayarlama ve anında görsel geri bildirim sağlaması tedavi sürecini kolaylaştıran çok önemli bir etken haline gelmektedir. PRISMAFLEX sistemi makinelerin yönetilmesi için zaman harcanması gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu durum sağlık personellerinin söz konusu zamanı hastalarını gözlemleme, ihtiyaç duydukları hizmeti ve bakımı sağlama amacıyla kullanmalarına imkan verir.

Her hastanın birbirinden farklı özellikleri ve ihtiyaçları olduğundan PRISMAFLEX sistemi sayesinde bireysel hasta bakımı yapılması avantajı değerlendirilebilir. PRISMAFLEZ kontrol ünitesi, Aralıklı Hemodiyaliz (IHD – Intermittent Hemodialysis) veya Yavaş Düşük Etkinlikli Diyaliz’den (SLED – Slow Low Efficiency Dialysis) farklı olarak 24 saat boyunca Sürekli Renal  Replasman Tedavisi (CRRT) sağlama amacına yönelik tasarlanmıştır.

Ayrıca PRISMAFLEX Sistemi CRRT’nin tüm tedavi yöntemlerine ek olarak ekipman gerekliliği olmadan terspötik plazma değişimi (TPE) de sağlar;

  • CVVHDF – Sürekli Veno-Venöz Hemodiyafiltrasyon

  • CVVHD –  Sürekli Veno-Venöz Hemodiyaliz

  • CVVH – Sürekli Veno-Venöz Hemofiltrasyon

  • SCUF – Yavaş Sürekli Ultrafiltrasyon

  • TPE – terapötik Plazma Değişimi

PRISMAFLEX sistemine dair sıvı algoritmaları optimum terapinin sağlanması ve optimum faydanın elde edilmesi için hastanın kimyasal durumunu sıvı giderimiyle dengeleme imkanına sahiptir. Tüm bunlara ek olarak PRISMAFLEX sisteminin EMR bağlantısı, manuel dokümantasyonun azaltılmasına yardımcı olarak klinisyenin iş akışının kolaylaştırılmasında da önemli bir rol üstlenir. PRISMAFLEX sistemi doğrudan veya üçüncü taraf aracılığıyla pek çok hastane EMR sistemine kolayca entegre edilebilir.