Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.

 Siyasilerin ve afet yönetiminde etkili yetkililerin, sahiplerinin,  mühendislerin yaşananlardan ders almasını umut ediyorum.

Bu iş kökten yasalar ve eğitimle çözülebilir.

Donanımlı, eğitimli, vicdanlı yeni nesiller yetiştirmeliyiz.

Eğitim konusunda şimdi başlamalıyız ki geleceği kurtaralım...

Köy Enstitülerinin eğitim sistemi, yenilenerek bu ülkeye tekrar getirilmeli…

 Günü kurtarmak için ise işin başına  liyakatli insanların getirilmesi gerekiyor.

Gelelim Eskişehir özelindeki deprem konularına.

Eskişehir’de deprem, zemin denince Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Can Ayday gelir. İşin uzmanıdır, Eskişehir zemini ile ilgili çok fazla çalışma yapmıştır ve bilgilidir.

1999 depremi sonrası Anadolu Üniversitesi’nde çalışırken Eskişehir zemini ile ilgili detaylı çalışma yaptığını biliyorum. Belediyelere, Valiliğe teslim edilmiş.

Aradan geçen zamanda yeni yerleşim yerlerinin açıldığını biliyorua. Bu yapılan kapsamlı çalışma yenilenerek tekrar kullanılabilir.

Can Ayday ve ekibinin 2021 yılında da Eskişehir fayları ile ilgili çalışma yaparak gerekli yerlere gönderdiğini ve gerekli uyarıları yaptığını öğrendim…

Bu kadar bir veriye ve bilgiye sahip bir hocanın etkili ve yetkililer tarafından kapısının çalınmadığını da üzülerek öğrendim…

Para hırsı, rant, siyaset ve vicdansızlık üçgeninin nelere mal olduğunu gördük.

Artık herkesin aklını başına alması gerekiyor.

Eskişehir fay zonu şehrin içinden geçiyor. Fay zonu üzerindeki en önemli ve kritik yapılardan biri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesi içindeki yapılar. Hastanenin eski olduğu düşünülürse yetkililerin bunun için önlem alması şart.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Gediz ve Kütahya merkezli fay zonlarının Eskişehir’i etkileyeceğini biliyoruz.

Eskişehir için acilen Valilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, STK’lar, meslek odaları (özellikle İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası) ve tüm belediyeler bir masa etrafında çok acil bir şekilde harekete geçmeli.

Mevcut yasalar ve belediye ile iktidarın farklı olduğu Eskişehir için hemen bir şeylerin yapılması da maalesef pek mümkün görünmüyor.

Siyasi rant kavgası Eskişehir’e bugüne kadar çok şey kaybettirdi, umarım bu büyük felaketin ardından kaybettiğimiz on binlerce insan yok olan şehirler, hayatlar herkes için iyi ders olmuştur ve birlikte çalışma kültürü yeniden inşa edilebilir.

Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri ile inşaat mühendislerinin başladığı yapı stoğu çalışmasından çok fazla bir şeyler beklemekte hayalci olur.

Bu çalışmanın kentsel dönüşümün bir parçası olduğunu öğrendim. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyesi 8 bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapmış yasalar ve vatandaş engelini geçememişti. Bu çalışma sonrasında ortaya çıkacak yapı stoğunun kentsel dönüşüm için ilk adım olmasını ve vatandaşların da desteği ile dönüşümün bir an evvel başlamasını umut ediyorum, izleyip göreceğiz….