Güvenilir Hac Firmaları Neler? Güvenilir Hac Firmaları Neler?

İş sağlığı ve güvenliği, Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan, çok uzun yıllar devam eden bir sürecin sonunda oluşmuştur. Günümüzde ise bu alan, yasal güvence altına alınmış ve tamamen profesyonellere bırakılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimleriyle bu profesyoneller yetiştirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, görevlerini yapan çalışanların sağlıklarının bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için faaliyet gösterilen alandır. Bu alanın temel hedefi, çalışanların sağlıklarının korunması, güvenliklerinin sağlanması ve hiçbir açıdan zarar görmemeleridir.

İSG, çalışanların sadece fiziksel sağlıklarını korumayı hedeflemez. Buradaki hedef, sağlığın her açıdan tam olarak korunmasıdır. Fiziksel, ruhsal, sosyal ve psikolojik açılardan çalışan sağlıklarının korunmasını, işten dolayı bunların bozulmamasını sağlamak için gösterilen faaliyetlerdir.

Bu alandaki ihtiyaçlar, profesyoneller tarafından karşılanır. İSG eğitimi alarak ilgili alanda uzmanlık ve yetkinlik kazananlar, kanunun verdiği yetkileri kullanarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Her ne kadar bu profesyonelleri işverenler işe alsa da, mesleki bağımsızlıkları nedeniyle, işveren baskısı olmadan görevlerini yaparlar. Yapmadıklarında, iş kazası ve meslek hastalıklarının sorumlulukları, İSG uzmanlarına yüklenir.

En İyi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyenlerin İSG eğitimi alması gerekir. Bu eğitimlerin için öncelikle adayların istenen şartları sağlaması gerekir. Yani isteyen herkesin, lisans veya ön lisans mezunlarının tamamının bu eğitimleri alabilmesi gibi bir uygulama yoktur.

Eğitimlerin alınabilmesi için gerekli şartları sağlayan adaylar, kendi alanlarına uygun eğitimleri almalıdır. Zira İSG alanında verilen çok sayıda eğitim vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

·        İş güvenliği uzmanlığı eğitimi

·        İşyeri hekimliği eğitimi

·        İşyeri hemşireliği eğitimi

·        Hijyen eğitimi

·        İlk yardım eğitimi

Söz konusu eğitimlerin kapsamından şekillerine kadar her detayları farklıdır. Dolayısıyla bu noktada adayların kendi alanlarına uygun eğitimleri almaları, uzmanlaşmak istedikleri alan ve meslek açısından önemlidir.

En fazla talep gören eğitimlerden biri iş güvenliği uzmanlığı eğitimidir. Bunun da kendi içerisinde A, B ve C sınıfı olmak üzere farklı türleri vardır. C sınıfı, az tehlikeli alanlarda görev yapar. İlk defa iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin C sınıfından başlaması gerekir.

Daha fazla bilgi almak için https://www.temaakademi.com.tr/blog/kimler-is-guvenligi-uzmani-olabilir/ bu kaynağı ziyaret edin.

B sınıfı, tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde görev yapmaktadır. B sınıfı uzmanlık için adayların en az 3 yıl C sınıfı uzmanlık deneyimine sahip olması gerekir. A sınıfı ise çok tehlikeli yerlerde görev yapar. A sınıfı uzmanlık için adayların en az 4 yıl B sınıfı uzmanlık yapmış olması şartı aranır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanları, çok tehlikeli iş yerlerinde görev yapma yetkisine sahiptir. Ancak bununla birlikte tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde de görev yapma yetkileri bulunur. B sınıfı uzmanlar, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde, C sınıfı uzmanlar da az tehlikeli iş yerlerinde görev yapabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini Kimler Alabilir?

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitimlerin bir kısmı için belli şartlar bulunurken, bir kısmında ise gönüllülük ve zorunluluk durumları vardır. Dolayısıyla eğitimleri kimlerin alabileceği konusu, tamamen eğitimlere göre değişmektedir. Bu noktada genel bir yanıtın verilmesi mümkün değildir.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için adayların istenen bölümlerden mezun olması gerekir. Bu bölümler; mimarlık fakültesi, mühendislik fakültesi, fen edebiyat fakültesinin kimya, fizik ve biyoloji bölümleri, İSG lisans ve ön lisans programları şeklindedir.

İşyeri hekimliği için adayların mutlaka tıp fakültesi mezunu olması istenirken, işyeri hemşireliği içinse adayların acil tıp teknisyenliği, hemşirelik, çevre sağlığı teknisyenliği ve hemşirelik bölümlerinin birinden mezun olmaları istenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Fiyatları

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi fiyatları, tercih edilecek kuruma ve alınacak eğitime göre farklılık göstermektedir. Bu noktada İSG eğitimi fiyatları hakkında net rakam vermek mümkün değildir.

Tema Akademi, uzun zamandır İSG eğitimleri veren, iş sağlığı ve güvenliği alanında öncü olan kurumlardan biridir. Uygun fiyat avantajı ile yüksek kalitede İSG eğitimi almak için siz de Tema Akademi’yi tercih edebilirsiniz.