Ülkemizde hastaneler Kamu Hastaneleri ve özel hastaneler olmak üzere iki farklı alanda faaliyet göstermektedir. Kamu hastanelerinde hastalara karşı yapılan rıza dışı ve yanlış uygulamalar sonucunda bu hastanede görev alan doktora mahkeme açma şansı bulunmamaktadır.  Kamu hastanelerine malpraktis nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarının tamamı idari mahkemelerce ele alınmaktadır. Bu tür durumlarda açılacak olan dava direkt olarak kuruma yönelik olacaktır.

Özel hastanelerde ise bu durum oldukça farklıdır. Özel hastaneye tazminat davası açmanız gerektiğinde hem bağımsız doktora hem hastaneye hem de doktorun yapmış olduğu müdahalelerden sorumlu olan sigorta şirketlerine dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bütün bu davalar için Tüketici Mahkemeleri yetkilendirilmiştir.

Özel bir hastanede almış olduğunuz tedavi karşılığında olumsuz bir durum yaşadığımızda maddi ve manevi tazminat hakkınızı aramak için yaşadığınız ildeki Tüketici Mahkemelerine başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuruları yaparken özel hastane tazminat davalarında önemli başarılar elde etmiş olan hukuk büroları ile iş birliği içerisinde olmanız önemli bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü özel hastanelere karşı açılan tazminat davaları içerisinde geniş kapsamlar barındıran önemli bir konudur. Tazminat davasının hangi koşullarda açılabileceği, tazminat davasını kimlerin açabileceği, tazminat davasında ne tür taleplerde bulunabileceğiniz konusunda en doğru yönlendirmeler için avukatlık desteği alıyor olmanız gereklidir.

Özel hastanelerde doktora dava açılır mı

Özel hastanelerde hastalara tıbbi müdahale yapan hekimlerin Hatalı davranışları veya görev ihmali sonucunda hastalarda beklenmedik zararlar oluşabilmektedir. Doktor hatası olarak nitelendirilen hekimliğin kötü uygulanması durumuna malpraktis denilmektedir. Malpraktis hastaların maddi ve manevi tazminat davaları açabilmeleri için yeterli bir nedendir. Özel bir hastanede almış olduğunuz tedavi ve müdahale karşılığında zararlı uğradığınızı düşündüğünüz durumlarda özel hastane işletmesini mahkemeye verebileceğiniz gibi Dilek olarak Doktora da dava açma hakkınız bulunmaktadır. Özel hastanelerde doktora dava açabilmeniz için;

·        Doktorun tıbbi müdahale sırasında hukuka aykırı bir davranış sergiliyor olması gerekmektedir.

·        Doktorun tıbbi müdahalesi sonucunda dikkatsizliği, bilgisizliği ve tecrübesizliği nedeniyle hastada bir zarar meydana gelmiş olmalıdır.  Bu durum komplikasyon ile birbirinden ayrılmalıdır.

Gözden kaçırmayın

Emirdağlılar vakfında kazanan belli oldu Emirdağlılar vakfında kazanan belli oldu

·        Ve son olarak doktorun kusurlu müdahalesi ile hastada ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağı olarak bilinen Neden sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Yani hastada oluşan zararın doktorun hatalı müdahalesi sonucunda meydana gelmiş olmalıdır. 

Bu tür durumlar özel hastane tazminat davası açabilme hakkı ile birlikte doktora dava açabilme hakkı vermektedir.

Özel hastaneye Tazminat davasında zamanaşımı

Özel hastanelere tazminat davası açabilmeniz için iki farklı zamanaşımı söz konusudur. Eğer yapılacak tıbbi müdahalelerde hasta ve doktor ilişkisi bir sözleşmeye dayanıyorsa bu durumda 5 yıllık bir zamanaşımı bulunmaktadır. Eğer hasta doktor arasında sözleşmeye dayanmayan bir ilişki söz konusu ise burada süreç iki yıl olarak sınırlandırılmıştır.

Özel hastane tazminat davası uygulamaları içerisinde çok önemli detayları barındıran kapsamlı çalışmalardır. Bu süreçte sahip olduğunuz haklar konusunda detaylı olarak bilgi sahibi olabilmeniz için ve en doğru adımları atarak tazminat hakkı elde edebilmeniz için hukuk bürolarından destek alıyor olmanız önemlidir.