Raif İnan İzmir kentinin sahip olduğu enerji potansiyelinin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları değerlendirdi. Enerji üretimi projelerinde yenilenebilir kaynak potansiyellerinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Raif İnan İzmir kentinin bu alandaki önemine dikkat çekiyor. Bu alanda öne çıkan bir diğer potansiyelin ise denizlerimizdeki rüzgar enerjisi olduğunu belirtti.

Raif İnan İzmir kentinde öne çıkan yenilenebilir kaynak potansiyelleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enerji üretimi alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken İnan, mevcut teknolojileri geliştirmek için projelerine devam ediyor. İnan, bu alandaki çalışmalar sayesinde İzmir’in rüzgar endüstrisi üssü haline geleceğini öngördüklerinin altını çizdi.

Raif İnan İzmir Kentinin Rüzgar Endüstrisi Üssü Haline Geleceğini Öngörüyor!

Artıbir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, Türkiye'nin enerji gündemini değerlendirdi. Raif İnan'a göre ülkemizin gelecekteki enerji yol haritası, yenilenebilir kaynaklara odaklanmalı.

Artıbir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, stratejik öncelik verdikleri enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara ve bu alanda teknoloji geliştirmeye odaklandıklarını söylüyor.

Hem aileleri ile bir araya geldiler hem doyasıya eğlendiler Hem aileleri ile bir araya geldiler hem doyasıya eğlendiler

"Toplam elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 60 oranında olduğu açıklandı. Bu son derece sevindirici bir durum. Biz bu potansiyelin çok daha fazlasının kullanılabileceğini görüyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Çünkü özellikle güneş ve rüzgâr potansiyeli, mevcut kurulu gücümüze yeteri kadar yansımıyor. Önümüzdeki yıllarda da geçtiğimiz dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarında yakaladığımız ivmeyi artırarak devam ettirmemiz gerekiyor.”

Raif İnan: “Ülkemizin gelecekteki enerji yol haritası, yenilenebilir kaynaklara odaklanmalı.”

“Bu yönde gerekli teşviklerin ve kapasite tahsislerinin devam etmesini bekliyoruz. Denizlerimizdeki rüzgâr potansiyelinin de değerlendirilmesi için bir an önce hukuki altyapı ve teşvik mekanizmaları tamamlanarak yatırımcılara kapasite tahsis ihalelerini gerçekleştirilmesi beklentilerimiz arasında. Bu bağlamda İzmir’in rüzgâr endüstrisi üssü haline geleceğini, liman potansiyeli de dikkate alınarak hem ihracat kapısı hem de deniz üstü rüzgâr sanayi bölgesi olarak ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz.”

“Toplam elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 oranında.”

“EPDK’nın sektörümüzün bir süredir beklediği ve sektör temsilcilerinin de görüşlerini alarak revize ettiği depolama yönetmeliği, ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminin artmasında çok önemli bir adımdır. Depolama tesisi kurma taahhüdü ile yeni güneş ve rüzgar santralleri kurularak yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artmasının önü açılmıştır. Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesi ve karbon emisyonlarının düşürülmesine pozitif katkı sağlayacak bu uygulama yerli üretimin payının artmasıyla enerji arz güvenliği bakımından da önemlidir. Buna ek olarak yenilenebilir enerjinin iletim sisteminde yarattığı dengesizlik depolama sistemleri sayesinde azaltılmış olacaktır. Ülkemizde halihazırda yeni başlayan batarya üretim sektörünün gelişmesinin de önü açılacaktır.”