Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen 'Zoonoz' hastalıklar nedeniyle, hayvan sağlığının insan sağlığına etki etmemesi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sazova yerleşkesi Başak toplantı salonunda, 2022 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Veteriner Hekimler tarafından 2022/04 sayılı genelge konusunda bilgilendirmeler yapılarak, hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (Zoonoz) hastalıklar nedeniyle hayvan sağlığının toplum sağlığını da ilgilendirdiği, Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmenin mümkün olamayacağının üzerinde duruldu. Toplantıda, Tek sağlık konseptinde "Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" yaklaşımında hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında önemli bir role sahip olan Veteriner Hekimlerin önemli sorumlulukları bulunduğu ifade edildi.
2022 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi konusunda, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradike edilmesi, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesi, hayvancılığın geliştirilerek hayvansal üretimde verimliliğinin artırılması, veterinerlik hizmetlerinin başlıca hedefi olduğu ifade edildi. Toplantıya katılan veteriner hekimler ile sahada karşılaşılan güçlükler ve çözümler önerileri hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu.