Genel  Merkezi Eskişehir’de bulunan bir düşünce kuruluşu olan Eskişehir Sinerji  Hareketi Derneği’nin 2. Olağan Kongresi dernek binasında yapıldı. Başkan Soner Çam ikinci defa seçilerek güven tazeledi.

Gündem gereği: Divan oluşturuldu. Divan Başkanı: Rıdvan Kozak, Divan  Kurulu Üyesi: Ömür Çelik, Divan Kurulu Üyesi Volkan Günay  seçildi. Faaliyet ve çalışma raporu okundu. Akabinde Denetleme Kurulu raporu okundu. Oylamaya sunuldu. Oylama oy birliği ile kabul edildi. Seçimlere geçildi. Seçimlerde Başkan Soner Çam ikinci defa seçilerek güven tazeledi.

Başkan Soner Çam yaptığı konuşmasında, “Beni Başkan olarak tekrar seçtiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sinerji Hareketi Derneği adından da anlaşılacağı üzere; ‘Bir bir daha ikiden fazla eder’ sloganı ile faaliyetlerini Sinerji oluşturarak devam edecektir. İyi işlerin hiç biri tek kişi ile yapılmaz. Ekip ruhu ile farklı fikirlerin bir araya gelmesiyle kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim vs. konularda konferans, panel, çalıştay faaliyetler ile birlikte  projeler hazırlamak ve sunmaktır. Sivil toplum faaliyetlerinin  etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Sinerji Hareketi Derneği, etkileşimin ortak gücüne inanarak yola çıktı. Türk kültürü üzerine araştırma yapan düşünce, sanat ve bilim insanın bir araya gelerek kurdukları bir aydın hareketi olup, çalışmaları bilimsel bir disiplin altında yapmayı ve sunmayı amaç edinmektedir’’ dedi.

Sinerji Hareketi Derneği 2.Olağan Genel Kurulu Yönetim Aday listesi: Soner Çam (Başkan), Yönetim Kurulu Asil: Ömür Çelik (İş İnsanı), Aysel Demir (Hasar Danışmanı), Mihriban Demirbaş (Finans Uzmanı), Erol Sedef ( Sendika Başkanı), Oğuz Özdemir (Avukat), Arif Anbar (Gazeteci). Denetleme Kurulu Asil: Soner Karagöz (Yeminli Mali Müşavir), Osman Fatih Otcu (Makine Mühendisi).Gökçe Baloğlu (Avukat) seçildiler.