Manset Gazetesi bu ay Portre kösesine Dr. Ali Ulu’yu konuk ediyor

Haber: Sevim Şahin 

Bir koltukta birçok karpuz taşıyan Dr. Ali Ulu için Eskişehir’in temel taşı demek yanlış olmaz diye düşünüyorum... Dr. Ali Ulu mütevazı kişiliğiyle başarılarını gönüllüğüyle yürüten bir değerimiz.

Kentimizin her alanında gerek gönüllü gerekse profesyonel olarak çalışan Dr. Ali Ulu aldığı eğitimi yine kendi alanında önemli projeler geliştirerek ve toplumsal fayda yaratan işlerde kullandı. Sadece Eskişehir’de değil Türkiye’nin birçok ilinde de kentsel dönüşüm planlarını gönüllü olarak yaptı…

WhatsApp Image 2022-06-22 at 16.08.11

Uzlaşmacı barışçıl yapısı ise; Hacı Bektaşi geleneğinden geliyor elbette… Bu kadar yoğunluğu içinde Dr. Ali Ulu sivil toplum geleneği içinde hep yerini almış, haksızlıklara karşı tavrını koymuş ve şimdi de Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığı’nda da örnek çalışmalar yapan Dr. Ali Ulu bu alanda da elini taşın altına koydu. Bu kentin her alanını bilen Ulu, belediyelerin çalışmalarına da önemli katkılar sundu, bir dönem CHP’den Odunpazarı Belediye Başkanlığına da aday oldu, ancak Ulu’nun aday olması kentimiz için bir şansken, her zaman da olduğu gibi kriterleri belediye ve kentimiz için olması gereken ayrıcalıkların tümü varken başarı göz ardı edildi ve aday gösterilmedi.

Dr. Ali Ulu ile sohbetimiz de zaman zaman şaşkınlıklar yaşadım. Konulara olaylara tartışmalara birde vefasızlıklara bakış açısı ve Hacı Bektaş felsefesiyle yaklaşımı beni hem mutlu etti hem de şaşırttı. Bu kentin böyle güzel olması bu güzel insanların varlığı ile mümkün oluyor…

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Ulu ile Eskişehir’in en önemli gündemi olması gereken kentsel dönüşüm konusunu da derinlemesine konuştuk. Konusuna o kadar hâkim bir o kadar da vefalı. Bursa’da 4 yıl çalışmış ve oraya olan vefa borcunu kentsel dönüşüm projesini hiçbir ücret almadan danışmanlığını yapmış bir isim Ulu… Başarılar göz ardı edilmeden daha çok desteklense kim bilir bu ülke, bu kent ne kadar güzel olur…

WhatsApp Image 2022-06-22 at 16.06.50

İŞTE  DR. ALİ ULU’NUN PORTRESİ:

 Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Ulu

1964 yılında Eskişehir’de doğdu.

İlk-orta ve meslek lisesi öğrenimini Eskişehir’de tamamladı.

 1980-1984 yılları arasında özel sektörde şantiye şefi olarak çalışmalarını sürdürdü.

 1990 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu.

1990–91 yılları arasında Kültür Bakanlığı’nda Araştırmacı olarak görev yaptı.

 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Arş. Gör. olarak göreve başladı.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Bölge Planlaması Şehir Planlama programında “Sit Alanlarını Koruma Politikası İçin Bir Model Denemesi; Örnekleme: Odunpazarı-Eskişehir” başlığı altında Yüksek Lisansı tamamladı.

2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Bölge Planlaması Şehir Planlama programında “Merkezi İş Alanlarının (MİA) Fiziksel ve Ekonomik Olarak Yeniden Yapılanması: Eskişehir Örneği” başlığı altındaki doktora çalışmasını tamamladı.

Astsubayların hakları için mücadelemizi sürdüreceğiz! Astsubayların hakları için mücadelemizi sürdüreceğiz!

1996 yılında, Hollanda hükümetinin çeşitli ülkelerden oluşturmuş olduğu çalışma grubunda Türkiye Temsilcisi olarak Polonya’da 6 ay süre ile “Kent Planlaması, Yönetimi, Kentsel Koruma ve Yenilemeler” üzerinde çalışmalarda yer aldı.

1996 yılında Polonya/Szczein Politechnic Üniversitesinde International Cooparation Urban Regional Planning kapsamında “Proposed Approach to Rebuilding of Historical City; Case Study: Taşbaşı/Eskişehir” başlığı altında tez çalışmasını tamamladı.

1991-1999 yılları arasında başta Eskişehir - Odunpazarı Belediyesi olmak üzere çeşitli belediyelerde Belediye Başkan Danışmanı olarak görev yaptı ve bu süre içinde Taşbaşı ve Odunpazarı Kentsel Sit Alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planı ve Sokak Sağlıklaştırma projelerini hazırlamada ekip başı olarak yer aldı.

Alevi Vakıflar Federasyonunda görev yapmaktadır.

Çalışma yaşamı süresince çeşitli ölçeklerde ve farklı şehirlerde koruma amaçlı imar planları, imar planları ve çeşitli restorasyon projelerinde ekip başı olarak görev aldı.

Halen Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışan Ulu, akademik çalışmalarında ağırlıklı olarak, Kent Yönetimi ve Çevre, Kentsel Dönüşüm, Şehir Planlamada Modernist Yaklaşımlar, Gayrimenkul ve Belediye Mevzuatı, Kentsel Koruma ve Yenileme, Kentsel Koruma ve Yenilemede Yeni Yaklaşımlar, Korumanın Ulusal ve Uluslararası Boyutları, Kent Toprakları, Yerleşme ve Yerel Yönetimler konuları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ali Ulu, bu konularda vermekte olduğu lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinin yanı sıra çeşitli sempozyum, seminerlerde ve panellerde; makale, bildiri ve görüşler sundu.

Bunların yanı sıra değişik TV kanallarında “Kentleşme ve Kent Yönetimi” konuları hakkında panel ve açık oturumlara katıldı.

Bunların yanı sıra ülkemizde başta İstanbul, Bursa, Balıkesir, Denizli, Muğla, Mardin, Kastamonu, Tekirdağ, Çanakkale, Eskişehir, Çorum, Adapazarı, Kocaeli olmak üzere İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da Uzman Bilirkişi olarak 4 bin 700’ün üzerinde imar davasında bilirkişilik yaptı.

Ayrıca 2011 yılında basılmış olan “Belediye ve Gayrimenkul Mevzuatı” “Bina Yönetimi” üzerine kitapları bulunmaktadır.

Kasım 2019 tarihinden günümüze kadar Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığını ve Alevi Vakıflar Federasyonunda yönetici olarak görev yapmaktadır.

20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin çeşitli yerleşmelerinde Alevilik ve Bektaşilik üzerine alan çalışması ve araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda çeşitli panel ve sempozyumlarda bildiriler sunmaktadır.