Evlat edinme; Türk Medeni Kanununda soy bağının kurulma yollarından biri olup, küçüklerin evlat edinilmesi ve ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesi olarak ikiye ayrılmış ve birbirlerinden farklı şartlara bağlanmıştır. Bunun sebebi ise çoğunlukla evlat edinilenlerin çocuklar olması ve çocukların evlat edinilmesinde erginlere kıyasla daha fazla korunmaya ve bakıma ihtiyaç duymaları olduğu söylenebilir.

                                               Küçüklerin (18 yaşını doldurmamış kişilerin) evlat edinilmesi için belli şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartlar;

                               1) Küçüklerin evlat edinilebilmesi için küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gerekmektedir. Bu 1 yıllık süre içinde evlat edinen, küçüğün beslenmesi, barınması, eğitimi, sağlığı, kişisel ve ruhsal ihtiyaçlarının giderilmesi için her türlü maddi imkanı sağlamalı ve bu ihtiyaçları ile yakından ilgilenmelidir. Evlat edinenin bakım ve eğitim süresinde evlat edinilecek küçük için harcadığı çaba, emek ve mesai, evlat edinme kararı verilmesinden sonra yapacaklarının da göstergesi olduğundan hakime evlat edinme kararı vermesinde yol gösterecektir.

                               2) Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması gerekir. Bu şart evlat edinme işleminin olmazsa olmaz koşuludur. Bu şartın öngörülmesinin amacı, evlat edinilecek küçüğün yararına olmayacağı anlaşılan evlat edinme işlemini daha işin başında engellemektir. Buradaki yarar kavramının takdirinde yetki hakime aittir. Ayrıca evlat edinmenin evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarına aykırı olmaması gerekir.

                              3)Evlat edinmenin bir diğer şartı olan yaş unsurunu inceleyecek olursak; evli olmayan ve evlat edinmek isteyen kişi için kişinin otuz yaşını doldurmuş olması gerekir. Fakat eğer evli bir çift birlikte evlat edinmek istiyorlarsa en az beş yıldan beri evli olmalı ya da eşlerin her ikisi de otuz yaşını doldurmuş bulunmalıdır. Eşler birbirlerinin çocuklarını da evlat edinmek isteyebilirler bu durumda ise evliliklerinin en az 2 yıldan beri sürüyor olması ya da evlat edinmek isteyen eşin 30 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Tüm bunlarla beraber; evlat edinilenin evlat edinenden en az on sekiz yaş küçük olması gerektiği de kanunen aranan bir diğer şarttır.

                               4) Evlat edinilecek küçük eğer ayırt etme gücüne sahip ise yani evlat edinmenin anlamını ve şahsı üzerinde doğacak sonuçları idrak edebilecek zihinsel olgunlukta bir çocuk ise rızası olmadan evlat edinilmesi mümkün değildir. Ayrıca evlat edinilecek küçüğün anne ve babasının; kim olduğunun bilinmemesi, uzun süreden beri nerede oturduklarının bilinmemesi veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemeleri hallerinin dışında küçüğün anne ve babasının evlat edinmeye rıza vermesi gerekmektedir. Eğer evlat edinilecek küçük vesayet altında ise vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.

                               Yukarıda açıklanan şartların sağlanması küçüklerin evlat edinilmesi için tek başına yeterli olmayıp ayrıca mutlaka bu yönde bir mahkeme kararı olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle mahkeme kararı olmadan evlat edinilmesi mümkün değildir.

                               Evlat edinme kararının verilmesiyle birlikte evlat edinene/edinenlere ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Dolayısıyla evlat edinme ile küçüğün öz anne ve babasının velayet hakkı sona erer ve evlat edinilen küçüğün velayeti evlat edinene geçer. Evlat edinilen küçük evlat edinenin mirasçısı olur fakat evlat edinen, küçüğün mirasçısı olamaz. Yani buradaki mirasçılık tek yönlü olacaktır.

                               Evlat edinme kararı ile evlat edinilen küçük evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinme kararı evlat edinilen küçüğün öz adına etki etmez ancak evlat edinenin talebi halinde evlat edinilen küçüğe yeni bir ad verilebilir. Evlatlığın ana baba adı bakımından ise eşler tarafından birlikte evlat edinilen küçüğün nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin isimleri yazılır.