2022 yılının Temmuz ayında tüm şehri kapsayan bir revizyon imar planı kabul edildi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde.

 295 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000’lik revizyon imar planı pek çok değişiklik içeriyor.

Bir anlayışa göre revizyon imar planının getirileri değişiklik değil. Bunu değişiklik olarak değil şehrin tamamında yapılmış yeni bir plan olarak görmek gerekiyor. Şehir içindeki yeşil alanların konut ve ticaret alanı olarak kullanımını meşru gören anlayış da bu anlayış.

Revizyon imar planının Eskişehir Büyükşehir Meclisi’ne gelişi de ilginç.

Şehirdeki kamulaştırılmamış park alanları, yeşil alanlar, sağlık alanları şahıslara ya da ticari şirketlere ait. Bu yerleri kullanamadıkları için kamulaştırılmaları talebi ile dava açıyorlar.

Açılan bu davalarda mahkemeler bir bedel belirliyor. Bu bedeller esasen gerçek piyasa değerlerinin çok altında belirlenmiş değerler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu davaları gerekçe göstererek, bu alanların imar planlarını değiştiriyor. Sonrasında ise bu değişikliklerin iptali için davalar açılıyor.

İdare Mahkemesi, gerekçesi “hukuki el atma davası bulunması” olan tüm plan değişikliklerini iptal ediyor. Bu iptal kararlarından sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde imar planlarının eski haline dönmesi, bu yönde planlama yapılması kararları alınıyor.

Birkaç ay sonra ise yazımıza konu 1/5.000’lik revizyon  imar planı meclise geliyor ve meclis çoğunluğu ile geçiyor.

Revizyon imar planı ile şu an şehir içerisinde boş olarak gördüğünüz parseller ticaret ve konut kullanımına çevrilmiş durumda.

Bu şekilde imar planı değiştirilen alanların çoğunluğu da yeşil alan. Bu alanlar şu ana kadar kamulaştırılmamış, kamu eline geçmemiş. Şimdi de konut ya da ticaret alanı olarak planlanmış. Meclis çoğunluğu ile geçen bu imar planının kesinleşmesi sonrasında iptal davaları açıldı.

Burada hem öncesinde hukuki el atma davası olduğundan bahisle ticaret ve turizm yapılan alanlar var. Hem de üst ölçekli planda park alanı olduğu halde örneğin ticaret ve sanayi alanı yapılanlar var.

Şehirdeki sağlık ve eğitim ve ibadet alanlarını azaltan, nüfus öngörüsünün hangi yıla ait olduğu belli olmayan bu revizyon imar planında şehir genelinde yeşil alan büyüklüğü azaltılmamış. Peki ne olmuş? Yeşil alanlar uzak diyarlara taşınmış.

Revizyon sihirli bir kelime. Örneğin 1/25.000’lik planda park, mevcut 1/5000’lik planda park ve yol olarak gösterilen bir alan 295 sayılı karar ile geçen revizyon imar planından ticaret ve küçük sanayi alanına dönebiliyor.

Örneğin mevcut 1/5000’lik planda park alanı, yeşil alan olarak gösterilen alanlar 295 sayılı karar ile geçen revizyon imar planında ticaret ve konut alanına dönebiliyor.

Açılan iptal davalarında teknik bilirkişi raporları alınıyor.

Bilirkişi raporlarında yapılanı onaylamak için “kamulaştırma bedellerinin fazla olması dolayısı ile kamunun eline geçemeyip boş ve atıl kalma sorununu çözmek” ifadeleri var.

Bilirkişi raporlarında Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü’ne yakın konumları düşünüldüğünde “öğrencilerin ziyaretlerine gelen akrabalarının ve kente gelen ziyaretçilerin kalabileceği üniversitelere yakın konumda konaklama ihtiyacı olması, aynı şekilde alışveriş birimlerine ihtiyaç olması” ifadeleri var.

Sağlık alanları nüfusa göre kişi başına olması gereken birimin altında.

Eğitim alanları nüfusa göre kişi başına olması gereken birimin altında.

İbadet alanları nüfusa göre kişi başına olması gereken birimin altında.

Yeşil alana ise ihtiyaç yok. Onlar kamulaştırılmadığı için zaten atıl ve boş. Fakat kısa süre önce yaşadığımız doğal afetle en acı yoldan öğrendik ki şehir içinde toplama alanlarına ihtiyaç var. Yeşil alana ihtiyaç yok diyelim. Üniversite kampüsünün karşısında dahi yok diyelim. Toplanma alanına da mı ihtiyaç yok?