Pınar Turhanoğlu Gücüyener

Tüm Makaleleri

Pınar Turhanoğlu Gücüyener

Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Hizmet Verilmeden Alınabilir Mi?

 Şehrimizde belediyelerce talep edilen yol harcamalarına katılma payına defalarca değinmiştik.

Hukuki el atma sebepli tazminat davası açılması imar planı değişikliği için sebep midir?

 Konumuz belediyeleri İmar Planı değişikliği yapmaya iten sebepler.

Hakaret suçunun değerlendirilmesi

 Hakaret suçu yalnızca hukukçuları ilgilendirmenin dışında gündemdeki konular sebebi ile toplumun geneli tarafından tartışılır hale geldi.