Değerli dostlar hepimizin hafızasında ya da hatırasında belirli kurumlar yada kuruluşlar vardır.

Bir şekilde unutamadığınız ya da mesuliyet duyduğunuz.

İşte benimde bundan önceki 2011-2022 yılları arasını verdiğim Eskişehir, Bilecik üniversiteleri ve 1986-2010 yıllarımı verdiğim Tedaş asla ve asla unutulmazlarım.

Kişi yaklaşımım ve insan ilişkilerim değer, şahsiyet odaklı olduğundan ilk işe başladığımdan son iş günümden bugüne saygıya, sevgiye değer her insan gönlümde, hafızamdadır.

Böyle olunca o güzel insanların yaşadıkları sıkıntı, problem yahut mutlulukları, tebessümleri benim için oldukça önemlidir.

Yazılarımızın bazı bölümlerinde kişiler ve kurumlar üzerinden sizlerle olumsuzluk ya da olumlulukları hep insan odaklı paylaşma gayretimiz devam ediyor.

Bir süredir dikkatinize takılmıştır Eskişehir Osmangazi Üniversitesiyle ilgili sosyal medya ya da bu satırlardan özellikle eleştiri, tespit ve ikazlarımı yazmaktayım.

En son olarak bu hafta başı yasa gereği yapılan üniversitelerdeki yasal yetkili sendika belirleme süreçlerini yaşadık.

En mesuliyet duyduğum ve pek çok gönül insanının ekmek kapısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  yetki belirleme süreci yaşandı ve pazartesi son imzalar atıldı.

Çok az denilebilecek farkla bir sendika 30 yıl sonunda yeni yasal yetkili sendika oldu.

Buradan samimiyetle söylüyorum.

Yüreği yeten dürüst her babayiğitle tartışırım.

Yalnızca sendikacılık yapılarak kamu çalışanlarının gönüllü tercihleriyle alınan bir yetki olsaydı inanın samimiyetle tebrik ederdim.

Ancak öylesi bir göz karartmışlık ve öylesi bir yasa tanımamazlıkla bir süreç hazırlandı, uygulandı  ve sonuç alındı ki kabullenmek mümkün değil.

Önce sendikal olarak rakamları inceleyelim.

2021 yetki döneminde sendikam Türk Eğitim Sen: 404

2022 yetki döneminde sendikam Türk Eğitim Sen: 395

Yetki alan sendika 2021 yetki döneminde: 266

Yetki alan sendika 2022 yetki döneminde: 424

2022 yetki döneminde 29 farkla yetkiyi bir sendika alıyor.

Şimdi bu bir senede ne değişti diyelim…

Aslında iki şey değişti.

Yetkiyi alan sendikanın mevcut şube başkanı çok özel bir zamanlamayla Sayın Rektör tarafından üniversitenin en mahrem ve önemli birimi personel daire başkanlığına atandı.

Devamında üniversitede bazı daire başkanlıklarına kendilerine yakın isimler atandı ve sendikanın ileri gelenleri belirli hassas noktalara getirildi.

Asimetrik, psikolojik olarak 657 üniversite çalışanları üzerinde bir hava oluşturuldu ve üstten alta bakın bu sendika bizim oraya üye olun atmosferi oluşturuldu.

Yayınladığınız indeksler ile şehire çok sempatik gelİyorsunuz ama idari personelin duyguları ve akademik kadrolar ile ilgili mutsuzluğu, liyakatsızlığı görmüyorsunuz, hiç bahsetmiyorsunuz.

Gözler o kadar karardı ki ve ne hikmetse mayıs ayı yetki süreci sonunda haziran ayı rektörlük atama sürecinde bakın bunu başardık ve sizin sendikayı üniversitede yetkilendirdik diyebilmek için öyle bir hırs yapıldı ki gözler resmen hiçbir şeyi görmedi.

Aşağıda yazdığım Yök kanununa bile açık muhalafet etmekten çekinilmedi.

Buyurun detayı okuyun…

Üniversiteye öncelikle saha temizliği için 41 sözleşmeli personel alımı ilanına çıkılan süreç finali hızlı bir şekilde yetki süreci olunan mayıs ayına denk getirildi.

Yine bu gelecek çalışanları bir arada tutmak için bir çevre temizlik birimi kuruluverdi.

Bu birim normalde bu işe fiili bakan daire başkanlığına bağlıydı.

Ancak amaç belli olunca hiç alakaı ve bağı olmamasına rağmen alınan yönetin kurulu kararıyla bu çevre temizlik birimi Personel Daire Başkanlığıan bağlandı.

Bu özel birim başına yetkiyi alan sendikanın resmi temsilcisi getirildi.

Yine bu birime işe başlayacakların evrak işlerini takip etmesi için sendikanın başka bir temsilcisi personel daire başkanlığına nakledildi.

Neticede yasaya aykırı oluşturulan bu özel birime başlayan 41 çalışandan 37 tanesi ne hikmet ve nasıl bir teveccüh ise yetkiyi alan sendikaya üye oluvermişler.

En son 11 mayıs tarihinde işe başlatılan 2 çalışan hemen apar topar yetki alan sendikaya üye oluverdi.

Öyle trajik bir durum ki.

Bu arkadaşlardan bazılarına sorulduğunda sendika ne abi diyecek kadar konuya vakıflar ama ne hikmetse imzayı atmışlar…

Sendikalar arasında yetki farkı: 29

Blok yeni işe alınıp yetki alan sendikaya mayıs ayında üye yapılan sayısı: 37

Sanırım özel operasyon niye yapılmış anladınız…

Ben bu noktada bu yetkiyi alanlara soracağım?

Meydanı boş buldunuz pek çok şeye itiraz edilmedi, ya da suç işleyenler mahkemelere götürülmedi, rahat bırakıldı…

İçinize sinecek mi, ya da biz sendikacılık yaparak biz bu yetkiyi aldık diyebilecek misiniz…

Şahsım olarak bu usulsüzlüğü takip edeceğimi ve konuyu üst makamlara taşıyacağımı beyan ediyorum…

Yine bu noktada tüm bu olanları bilip, görüp müdahale etmeyenlere, kol kola görüntü verenleri, pazarlık sebebi yapanları vicdanlara havale ediyorum.

Bunun yanında;

Kimliğinden, duruşundan, onurundan, gururundan taviz vermeyen, her şeye rağmen dik duran, teslim olmayan özgür ve inandıkları iradelerini değiştirmeyen arkadaşlarımı, üniversite çalışanlarını kutluyorum ve dik duruşlarını saygıyla selamlıyorum.

Yine bu süreçte sendikal mücadeleyi, alanları bırakmayan cesur yüreklileri de bir ayrıca tebrik ediyorum ve mücadele edenlerin gerçek kazananlar olduğunu söylemek istiyorum.

Umarım bu üniversiteye yeni atanacak rektör siyasete teslim olmadan ilim, bilim ve hakkaniyet, liyakat içinde yöneticilik yapar.

Yapılan bir dünya yanlışı düzeltir, insanların kırılan onurları, gururlarını telafi eder.

Biliyorsunuz kul hakkı çok önemlidir.

Sebeple bir yerden ayrılırken helallik alabilmek çok daha önemlidir…

Üniversitelerin baz alması gereken 124 sayılı kanun hükmünde kararnameyi ve bahsettiğim aykırı uygulamanın çeliştiği maddeleri dikkatinize sunuyorum.

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARi TEŞKİLATI         HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

(1)   Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 7/10/1983

(2)   No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680

(3)   Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 21/11/1983 No : 18228 V.Tertip Düsturun Cildi : 22 Sh. : 1418 BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER

(4)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

Amaç : Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları düzenlemektir. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve bağlı kuruluşlarla Yükseköğretim Kurumlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51'inci maddesine göre kurulan idare teşkilatını kapsar. İKİNCİ BÖLÜM Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatı Yükseköğretim kurulu idari teşkilatı : (2) Madde 3 – Yükseköğretim İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: a) Özel Kalem Müdürlüğü, b) Genel Sekreterlik, c) Eğitim, Öğretim Daire Başkanlığı, d) Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, e) Komptrolörlük Daire Başkanlığı, f) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, g) Bilgi işlem Merkezi Daire Başkanlığı, h) İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı, i) Hukuk Müşavirliği, j) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. (Ek fıkra: 18/6/2017-7033/25 md.) Birinci fıkrada belirtilen daire başkanlıklarına ilave olarak sayısı beşi geçmemek üzere Yükseköğretim Kurulu Kararı ile daire başkanlıkları kurulabilir. Bu şekilde kurulan daire başkanlıklarının görevi Kurul Başkanınca belirlenir.

 

Personel Daire Başkanlığı: Madde 29 – Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Madde 36 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

 b) Temizlik,aydınlatma,ısıtma,bakım,onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,

d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

 e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bu yasa maddelerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesini şu anda yönetenlere ithaf ediyorum ve incelemelerini tavsiye ediyorum…

Saygıyla Eskişehirli kalın ve olumsuz örneklere sebep olmaması için Eskişehirde yaşayan, bu şehir’e bağlı ve bu şehir’le insanının kıymetini bilenleri bilmenizi diliyorum.

 Eskişehirle gurur duyun diyorum.